Nezávazné přihlášky na akci Galavečer

Termín: 23.11.2019

Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji:
  • že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by bránila mé účasti v závodu
  • že jsem se seznámil s bezpečnostními předpisy závodu a zavazuji se je dodržovat
  • že beru veškerou zodpovědnost na svoji osobu za škodu způsobenou na zdraví a věcech mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během a po závodu až do jeho oficiálního ukončení

Zatím se k akci nikdo nepřihlásil. Můžete být první :-)