Bodování a hodnocení poháru platné v roce 2003

Každý závod bude bodován stejným způsobem podle klíče:
1.100 bodů (vítěz)
2.  97 bodů
3.  95 bodů
4.  93 bodů
5.  92 bodů
6.  91 bodů
...    ... bodů
95.     2 body
96.     1 bod
97.     1 bod
...     1 bod
Poznámka: Pokud bude více účastníků jak 96, získává každý další po jednom bodu.

Jsou vypsány 3 kategorie: (z těchto kateg. nakonec vzejde i absolutní vítěz Cykloman 2003)

  • Muži do 40 let
  • Muži nad 40 let (nejml. 1963)
  • Ženy

Každá z těchto kategoií má své samostatné bodování + tzv. "absolutní bodování", podle kterého se také určí absolutní cykloman v roce 2003. Toto absolutní bodování se bude ve výsledkových listinách uvádět v závorce vždy za bodováním z kategorie a toto "abs. bodování" bude také rozhodující při rovnosti bodů v kategorii.

Příklad: Norbert Budig závodník kat. "B" nad 40 let
Skončí v triatlon sprintu v abs. pořadí na 10. místě, ve své kategorii však bude jako první. Ve výsledkové listině se objeví:
Norbert Budig 100 (87) bodů (100 bodů ve své kategorii jako vítěz / 87 absolutních bodů za 10. místo)

Do celkového hodnocení poháru Cykloman 2003 se započítává 7 z 9 vypsaných závodů - 2 nejhorší výsledky se tedy škrtají.

Každý závod seriálu bude vždy plakátován se čtrnáctidenním předstihem na veřejných výlep. plochách ve městě, kde budou uvedeny bližší údaje o organizaci akce.

Pohár je otevřen pro kohokoliv - kdo má kolo, radost z pohybu a třeba i chuť si zazávodit. Masovost je hlavním cílem této celoroční akce.

Celkový vítěz a vítězové kategorií budou vyhlášeni na slavnostním galavečeru 15. listopadu 2003 po posledním závodě seriálu.