Obecné propozice TE cupu platné v roce 2006

Startovné:
děti a mládež do 15 let zdarma
ostatní 100,- Kč / osobu
ze startovného bude zajištěno základní občerstvení - nápoje, párek, ovoce, oplatky, …
Počet závodů:
10 (do pořadí se bude započítávat 7 závodů s nejvyšším bodovým ziskem)
v rámci každého závodu (mimo BACH) bude uspořádán závod dětí a mládeže do 15 let
Bodování:
každý závod bude bodován stejným způsobem podle klíče:
Pořadí1. (vítěz)2.3.4.5.6....95.96.97....
Bodů100 bodů97 bodů95 bodů93 bodů92 bodů91 bodů... bodů2 body1 bod1 bod1 bod
Poznámka: Pokud bude více účastníků jak 96, získává každý další po jednom bodu.
Kategorie:
Masters (M1) - muži do 40 let (rok narození 1986 až 1967)
Oldies (M2) - muži nad 40 let (rok narození 1966 až 1957)
Rakváči (M3) - muži nad 50 let (rok narození 1956 a starší)
Ženy (Z1) - ženy do 40 let (rok narození 1967 a mladší)
Dámy (Z2) - ženy nad 40 let (rok narození 1966 a starší)
Junioři (J) - muži do 20 let (rok narození 1987 a mladší)
Poznámka:
Každá z těchto kategoií má své samostatné bodování + tzv. "absolutní bodování", podle kterého se také určí absolutní cykloman v kalendářním roce. Toto absolutní bodování se bude ve výsledkových listinách uvádět v závorce vždy za bodováním z kategorie a toto "abs. bodování" bude také rozhodující při rovnosti bodů v kategorii.
Příklad: Norbert Budig závodník kategorie Rakváči - "M3"
Skončí v triatlon sprintu v abs. pořadí na 10. místě, ve své kategorii však bude jako první. Ve výsledkové listině se objeví:
Norbert Budig 100 (87) bodů (100 bodů ve své kategorii jako vítěz / 87 absolutních bodů za 10. místo)