Bohemian Adventures CHallenge

Bike Adventure - závod, pro který bylo horské kolo stvořeno...
Organizátorům cyklistického orientačního závodu dvojic děkujeme za popularizaci této cyklistické disciplíny.
Propozice akce
Druh akce:
Cykloturistická akce na horských či trekingových kolech s prvky navigace podle turistické mapy, jeden ze závodů v rámci soutěže Moravskotřebovský cykloman. Závod je určen pro dvojice - mužské, dámské i smíšené - pro aktivní bikery nebo pro příležitostné hobíky - tempo i trasu si určujete Vy. Morálním vítězem se stává každý, kdo překoná vlastní lenost a dorazí úspěšně do cíle.
Datum:
22.5.2004
Pořadatel:
Vladimír Dokoupil, tel. 724 927 157
CK SLOVAN Moravská Třebová
Vlaďka Machačová
Prostor závodu:
Centrum závodu je fotbalový stadión SKP Slovan Moravská Třebová. Celý závod se pak odehrává v okolí Moravské Třebové. Je možné jezdit po všech veřejných komunikacích a zpevněných lesních cestách, nikoliv lesem, pastvinou a volnou přírodou. Děkujeme za dodržení tohoto základního pravidla. Závod se koná za plného silničního provozu a je nutné dodržovat jeho pravidla.
Doporučené vybavení:
Horské nebo trekingové kolo, náhradní díly a duše, busola, mapník (běžný možno zakoupit v cykloprodejnách), povinná helma. Závodníci jsou sami odpovědni za své občerstvení v průběhu závodu. Mapu obdrží účastníci od pořadatele při prezentaci (turistická mapa SHOCART 1:50.000 - jedna pro dvojici).
Ukončení závodu:
Závod bude ukončen slavnostním vyhlášením vítězů jednu hodinu po dojezdu poslední dvojice.
Kategorie:
Závod probíhá v týmech, které tvoří předem domluvené dvojice (jednotlivci bez spolujezdců mohou tým sestavit na místě). Jede se pouze v jedné kategorii (Masters) s handicapem (bodový koeficient - mužský tým: 1.0, smíšený tým: 1,2, dámský tým: 1.35 ). Časový limit závodu je 4 hodiny.
Pomocí koeficientů bude určeno celkové pořadí dvojic (i jednotlivců pro určení pořadí do Cyklomanu)
M1 - muži do 40 let (rok narození 1965 a mladší)
M2 - muži nad 40 let (rok narození 1964 až 1955)
M3 - muži nad 50 let (rok narození 1954 a starší)
Ž  - ženy (bez rozdílu věku)
Průběh akce:
10.00 - 11.20 - prezentace v centru závodu, zpracování map, příprava na závod (šatny a sprchy budou pro závodníky k dispozici)
11.20 - 11.50 - losování startovních čísel, seznámení účastníků s pravidly závodu
12.00 - 13.00 - start
16.00 - 17.00 - dojezd do cíle
18.00 - vyhlášení výsledků
Přihlášky na akci:
přihlásit se lze předem u kontaktní osoby nebo při prezentaci u pořadatelů závodu
kontakt: Vladimír Dokoupil, tel. 724 927 157
Počet účastníků je přísně limitován - akce se zúčastní prvních 60 přihlášených týmů.
(přihlášení = složení zálohy 100 Kč na tým u kontaktní osoby)
Startovné:
200, - Kč za tým (1 x mapa, 2 x guláš, 2 x pivo, 2x tatranka)
Prohlášení:
Svým podpisem potvrzuji:
 • že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by bránila mé účasti v závodu
 • že jsem se seznámil s pravidly a bezpečnostními předpisy závodu a zavazuji se je dodržovat
 • že beru veškerou zodpovědnost na svoji osobu za škodu způsobenou na zdraví a věcech mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během a po závodu až do jeho oficiálního ukončení
Pravidla a podmínky:
 1. Každý závodí zcela dobrovolně a je povinen podepsat prohlášení.
 2. Každý tým při prezentaci k závodu obdrží turistickou mapu, startovní průkaz a seznam všech kontrol . Účastníci si podle zadaných souřadnic na mapu vyznačí kontroly. Psací potřeby si zajistí každý sám.
 3. V okamžiku startu pořadatel vyhlásí bodové hodnoty kontrolních bodů, každý má různou hodnotu. Záleží na týmu, jakou strategii postupu zvolí, aby v daném časovém limitu získal co největší počet bodů.
 4. Startuje se po 5 týmech v pravidelných vlnách s intervaly po 5 minutách - do startovní zóny je proto nutné dostavit se s časovou rezervou tak, aby tým byl včas připraven na svůj startovní čas (vyznačen na startovním průkazu). Jestliže se tým dostaví později, přijde o své minuty bez náhrady.
 5. Průjezd kontrolami si závodníci značí do startovního průkazu. Závodníci v týmu jedou společně a musí být v průběhu závodu stále ve vzdálenosti "na doslech". Motem závodu je heslo "Ve dvou se to lépe táhne."
 6. Závodní limit je pevně stanovený (4 hodiny) a každá minuta navíc je penalizována mínus 2 body za každou započatou minutu.
 7. Cizí pomoc na trati je vyloučena. Závodníkům využívajícím cizí pomoc (stopování) hrozí diskvalifikace.
 8. Pořadatelé prosí závodníky o respektování zásad chování v přírodě - neodhazování papírů a obalů atd.

Komentáře

Honza Šimon 24.05.2004, 06:50

Ahoj všichni.
Pominu-li skutečnost, že naše dvojice vinou mé chyby skončila v poli poražených, musím konstatovat, v letos nebyl moc prostor pro improvizaci a vymýšlení. Prostě se muselo šlapat. Troufnu si říct, že většina dvojic, které se umístily musela našlapat hodně přes 90 km ( my 95,5 km ). A to už není rekreační cyklistika. Myslím si, že drtivá většina dvojic jela stejnou trasu, jen s časovým posunem a dle sil, sem tam s nějakou výchylkou. Až na výjimky se jel asfalt. Řekl bych zbytečné km bez potřeby orientace.
Navrhuji mnohem víc kontrol v bližším okolí M.Třebové tak, aby jsme všichni mohli kalkulovat s dostupností, výškou a časem, vybírat trasu hodnotit zkratky a přejezdy a abychom hned na startu museli přemýšlet o hodnotách kontrol.
Protože jsem s rodinných důvodů nebyl u "vyhlášení a diskuse" gratuluji vítězům a děkuji organizátorům. Přes moje připomínky byl závod fajn. Honza.

Dokoupil Zdeněk 24.05.2004, 07:48

Mám dojem, že letošní ročník ztratil přívlastek "orientační" závod dvojic. Sice jsme jednu kontrolu nenašli spíš přejeli(č. 2), ale ve skutečnosti šlo jen o pouhé šlapání do pedálů, kdy trasa byla daná a nešlo moc experimentovat. Oproti minulým ročníkům se najelo podstatně více kilometrů a to asi není důvod, proč tento závod vznikl. To je jen pro zamyšlení organizátorům, kterým musím poděkovat za opět skvělou přípravu.

Eva Štěpařová 24.05.2004, 12:41

Norberte, kdy už konečně něco napíšeš? Tak skvělý výkon s tvojí spolujezdkyní bikerkou zaslouží pochvalu.

Luděk Schneider 24.05.2004, 12:48

Tento závod nebude nikdy stejný a bude pokaždé náročný na organizační přípravu. Organizátoři si zcela určitš lámali hlavu nad koncepcí letošního ročníku a výsledek jsme prožili. Protože je to již III.ročník, můžeme srovnávat. Byl asi nejnáročnější, hlavně z důvodů, které popsal Honza i Zdeněk.
Osobně se přikláním ke zvýšení počtu kontrol, k menší vzdálenostem mezi nimi a ukrytí do terénu.
Cením si výkonu dvojice Mička-Švorc, protože snad jen oni to tentokrát zvládli optimálně.
Poděkování patří zcela určitě organizátorům za přípravu jednoho z nejhezčích závodů seriálu.
Ještě, že "vyšlo" počasí, být to v neděli ...

Ruda Chadim 24.05.2004, 13:13

Přidávám se k Evě. Beďo, hoď sem zážitky. No a když už reakce, tak i akce. Bylo to náročné, ale to vždy. Bylo to jiné, ale to vždy. Je to diskutované, ale to vždy. Říkame nikdy víc, ale pojedeme vždy. Děkuji JK, že mě dotáhl až do cíle, jo a prézo zvládli jste to a to jde. Ahoj

Norbert Budig 25.05.2004, 01:15

Nesouhlasím s Honzou ,ani se Zdenkem.Kdyby jste improvizovali ,vymýšleli a nešlapali jen do pedálů
nemohli by jste najet 95.6 km a nenasbírat body.Zdenku myslíš, že bylo ideální hledat bod č. 2 ?
Já jsem se závodem velmi spokojen,proto se rád podělim se svými zážitky.
Důležitý výběr partnerky.Sportovkyně,mladá,hezká,
inteligetní ,lehká váha.
Rozjeli jsme to lehce přes Linhartice v Radkově č7 jsme poprvé píchali ,každý sám svou kartu.Pokračovali jsme přes Dubinu ,kde při dosažení vrcholu se mé bikerce nebezpečně zvýšil tep a frekvece dýchání.
Na nabídku ,že zvolníme ,řekla ,že to je normální
a vyrazila dál.Pod Cimburkem jsme dojeli Štěpařovi,
ti zvolili kolmý pěší výstup ,my abychom nestopovali jsme jeli dokola. vrcholu jsme dosáhli společně.Štěpaři odpichali dřiv a dojeli jsme je až v Biskupicích.Tam jsme experimentovali ,Lucka držela kola
a já pichal obě karty.Než se Štěpaři nadáli, tak jcme jim ujeli do Usobrna.Trochu nás zmátl Mojek s Ferim kteří jeli proti nám. V Usobrně jsme měli v mapě špatně označenou kontolu . nebyli jsme asi sami ,protože tam jezdilo několik zmatených dvojic sem a tam.
Zachránil to Mojek ,který nechtěně zavedl asi 10 dvojic ke kontrole. Než se vymotal z dvoukola, tak ho všicni předběhli a Mojek pichal sám až poslední.Oni nás neuvěřitelnou rychlostí převálcovali z kopce.
Ve Velkých Opatovicích č18 dilema co dál?
Lucka byla rozdýchaná já cítil formu.Borotin jsme vynechali a vyrazili jsme přes Svarov 16 lesem na Roubaninu č14 pro 100 bodů.Tam jsme v pohodě projeli kolem konrotoli , kde R.Richter a L. Honzirkem pichali nejen karty ,ale i kolo .Sportovně nás upozornili , že jsme zapomněli pichat(moc děkujeme)a taktně odjeli. Během pichaní se přiřítili Šneidrovi,Švorc a Mečoun a chtěli taky.
Odtut jsme vyrazili přes Slatinu č15 na Březinu
č9 a Křenov č10. Zde byl problém ,přijet včas přes Loučku ,nebo se strátou,ale 80 resp. 96 bodůpřes peklo.
Už jsme toho měli oba dost ,ale mně lákaly body a Lucku peklo.
Horko těžko jsme zvládli poslední stoupání na kamenný vrch,ale zde nebylo čím pichat nenašli jsme nářadí.
Rychle jsme sklouzli do pekla ,zas nebylo čím pichat(Prezident nám to moc nevěřil ,ale body uznal děkujeme!)
Z Pekla už bylo kousek na stadion. 30min ztráta nevadí!
Zde nás čekal výborný guláš ,pivo,tombola vyhráli jsme blikačky-nevim od koho ? Děkuji .Umožnili nám bezpečný půlnoční návrat domů.
PO vyhlášní pokračovala další atapa orientačniho závodu
ze které postupně odpadávali slabší dvojice a jednotlivci.kompletní závodní dvojice jsme vydrželi dokonce jen já se svou bikerkou ,žádám bodové ohodnocení.
Děkuji své bikerce za perfektní výkon.
Děkuji organizátorům za pěkný závod dávám za jedna
Těším se na Ori cup -forma stoupá
asi

Josef Ošťádal 25.05.2004, 08:12

Zdravím všechny bikery a bikerky.
Slíbil jsem, že se letos aspoň jednou zúčastním a slib jsem splnil. Brali jsme to jako pěkný výlet s krásnými vyhlídkami během celé naší trasy.
Několikrát jsme hledali cestu, ale to k tomu pro amatéry jistě patří.
Před dvěma lety, kdy jsem dělal pořadatele to bylo vše jinak. Dnes už je to opravdu velký závod, ale tak to asi musí být, vývoj se nedá zastavit.
Děkuji organizátorům za perfektní přípravu, počasí vyšlo tak akorát.
Pro mě to byl letos asi závod i poslední, když se dívám do kalendáře na obtížnost následujících dílů seriálu.
Už se s manželkou těšíme na příští rok, snad to bude i pro nás lepší a ne jako letos, kdy jsem ještě dopoledne máchal doma po stěnách pokoje malířskou štětkou a trasu jsem začali plánovat vlastně až po startu.

Karel Krejčíř 25.05.2004, 11:30

protože jsme si s parťákem v sobotu asi jako většina docela mákli nemůžu se neozvat.
Nebyla nám totiž započítaná jedna kontrola - č.12 u Biskupic.
Nebyly tam kleště, holkám v cíli jsme to hlásili, říkaly,že už o tom vědí a že nán ty bodíky započítají, ale asi zapomněly.
Správně bychom tedy měli z toho konce výsledkové listiny o pár míst / 60bodů poskočit. Pokud s tím už ale nejde nic dělat, nevadí.
90 km jsem na kole ještě nikdy neujel a dost jsem to z Jevíčka proti větru a ještě dlouho po dojezdu cítil. Navíc se nám závod moc takticky nevyvedl, Laďovi coby hlavnímu pořadateli a všem kolem něj ale určitě ano , přes výše uv. připomínku hodnotím za jedna.
Karel Krejčíř

Vladimír Dokoupil 27.05.2004, 13:50

Jako pořadatel závodu bych se asi také měl vyjádřit nejen k samotnému závodu, ale i k příspěvkům.
- Chtěl bych všem poděkovat za účast a poblahopřát k předvedeným výkonům. A to nejen těm lépe umístivším se , ale i těm méně úspěšným., protože nakonec se vítězem stal každý kdo přišel a závod dokončil.
- Jinak je velmi těžké udělat orientační závod v okolí Moravské Třebové, které každý velmi důvěrně zná a podle mapy, na které se skutečností souhlasí pouze silnice, větší polní a lesní cesty a významné orientační body. Jinak nic. A tak jsem si nad umístěním kontrol dlouho lámal hlavu a stejně si nakonec myslím, že jsem vybral celkem dobře. Ale dopustil jsem se dvou podstatných chyb: 1. kontroly v terénu nebyly hodnotově doceněny a za 2. nedostatečná penalizace za nedodržení časového limitu. Hlavně tyto dvě skutečnosti vedly k tomu, že se šlapalo a šlapalo, a to hlavně po silnici, bez ohledu na čtyřhodinový časový limit a lámání si hlavy nad výběrem „ideální“ trasy.
- Ale po každém ročníku jsem se snažil poučit z chyb a nedostatků (náhradní úkol pokud chybí kleště, startovní průkaz přidělaný na kolo, autohlídka s občerstvením na trati) a tak všem slibuji, že to bude stejné i letos a na příští rok přijdu s dalšími zlepšováky, které snad přispějí k větší spokojenosti závodníků a také objektivnějšímu posouzení předvedených výkonů.
- Na závěr bych vám chtěl popřát hodně úspěchů v dalších závodech seriálu CYKLOMAN, pevné zdraví a elán do plnění tréninkových plánů a hlavně spoustu kilometrů na kole projetých v pěkné přírodě a s partou dobrých kamarádů.
- U příležitosti závodu BACH 2005 se s Vámi všemi těším na shledanou. Ahoj.
P.S.: Celkově závod hodnotím za 2 (Vás za 1 a sebe za 3).
Napsat nový příspěvek

Jméno: *

E-mail:

Text příspěvku: *
* - povinný údaj
Pozn.: Pokud budete přihlášeni ke svému účtu a napíšete příspěvek, budete mít možnost si jej později opravit.