Bohemian Adventures CHallenge

Propozice akce
3. závod Tauer elektro cup 2006
Druh akce:
Cykloturistická akce na horských či trekingových kolech s prvky navigace podle turistické mapy. Závod je určen pro dvojice - mužské, dámské i smíšené - pro aktivní bikery nebo pro příležitostné hobíky - tempo i trasu si určujete Vy. Morálním vítězem se stává každý, kdo překoná vlastní lenost a dorazí úspěšně do cíle.
Datum:
27.5.2006
Pořadatel:
Vladimír Dokoupil, tel. 724 927 157
Vlaďka Machačová
Prostor závodu:
Centrum závodu je fotbalový stadión SKP Slovan Moravská Třebová. Celý závod se pak odehrává v okolí Moravské Třebové. Je možné jezdit po všech veřejných komunikacích a zpevněných lesních cestách, nikoliv lesem, pastvinou a volnou přírodou. Děkujeme za dodržení tohoto základního pravidla. Závod se koná za plného silničního provozu a je nutné dodržovat jeho pravidla.
Doporučené vybavení:
Horské nebo trekingové kolo, náhradní díly a duše, busola, mapník (běžný možno zakoupit v cykloprodejnách), povinná helma. Závodníci jsou sami odpovědni za své občerstvení v průběhu závodu. Mapu obdrží účastníci od pořadatele při prezentaci (turistická mapa SHOCART 1:50.000 - jedna pro dvojici).
Ukončení závodu:
Závod bude ukončen slavnostním vyhlášením vítězů jednu hodinu po dojezdu poslední dvojice.
Kategorie:
Závod probíhá v týmech, které tvoří předem domluvené dvojice (jednotlivci bez spolujezdců mohou tým sestavit na místě). Jede se pouze v jedné kategorii (Masters) s handicapem (bodový koeficient - mužský tým: 1.00, smíšený tým: 1.15, dámský tým: 1.30, věk nad 50 let: 1.05 a tandem: 1.10, mládež do 15 let = žena; výsledný koeficient je součtem dílčích koeficientů). Časový limit závodu je 4 hodiny.
Pomocí koeficientů bude určeno celkové pořadí dvojic (i jednotlivců pro určení pořadí do Cyklomanu)
Masters (M1) - muži do 40 let (rok narození 1986 až 1967)
Oldies (M2) - muži nad 40 let (rok narození 1966 až 1957)
Rakváči (M3) - muži nad 50 let (rok narození 1956 a starší)
Ženy (Z1) - ženy do 40 let (rok narození 1967 a mladší)
Dámy (Z2) - ženy nad 40 let (rok narození 1966 a starší)
Junioři (J) - muži do 20 let (rok narození 1987 a mladší)
Průběh akce:
10.00 - 11.20 - prezentace v centru závodu, zpracování map, příprava na závod (šatny a sprchy budou pro závodníky k dispozici)
11.20 - 11.50 - losování startovních čísel, seznámení účastníků s pravidly závodu
12.00 - 13.00 - start
16.00 - 17.00 - dojezd do cíle
18.00 - vyhlášení výsledků
Přihlášky na akci:
přihlásit se lze předem u kontaktní osoby nebo při prezentaci u pořadatelů závodu
kontakt: Vladimír Dokoupil, tel. 724 927 157
Počet účastníků je přísně limitován - akce se zúčastní prvních 60 přihlášených týmů.
(přihlášení = složení zálohy 100 Kč na tým u kontaktní osoby)
Startovné:
200, - Kč za tým (1 x mapa, 2 x menu, 2 x pivo, 2x tatranka)
Prohlášení:
Svým podpisem potvrzuji:
 • že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by bránila mé účasti v závodu
 • že jsem se seznámil s pravidly a bezpečnostními předpisy závodu a zavazuji se je dodržovat
 • že beru veškerou zodpovědnost na svoji osobu za škodu způsobenou na zdraví a věcech mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během a po závodu až do jeho oficiálního ukončení
Pravidla a podmínky:
 1. Každý závodí zcela dobrovolně a je povinen podepsat prohlášení.
 2. Každý tým při prezentaci k závodu obdrží turistickou mapu, startovní průkaz a seznam všech kontrol. Účastníci si podle zadaných souřadnic na mapu vyznačí kontroly. Psací potřeby si zajistí každý sám.
 3. V okamžiku startu pořadatel vyhlásí bodové hodnoty kontrolních bodů, každý má různou hodnotu. Záleží na týmu, jakou strategii postupu zvolí, aby v daném časovém limitu získal co největší počet bodů.
 4. Startuje se po 5 týmech v pravidelných vlnách s intervaly po 5 minutách - do startovní zóny je proto nutné dostavit se s časovou rezervou tak, aby tým byl včas připraven na svůj startovní čas (vyznačen na startovním průkazu). Jestliže se tým dostaví později, přijde o své minuty bez náhrady.
 5. Průjezd kontrolami si závodníci značí do startovního průkazu. Závodníci v týmu jedou společně a musí být v průběhu závodu stále ve vzdálenosti "na doslech". Motem závodu je heslo "Ve dvou se to lépe táhne."
 6. Časový limit je pevně stanovený (4 hodiny) a každá minuta navíc je penalizována mínus 2 body za každou započatou minutu + progresivní penalizace podle následující tabulky.
  Progresivní penalizace:
  • 0 - 9 min: -0 bodů
  • 10 - 19 min: -20 bodů
  • 20 - 29 min: -40 bodů
  • 30 - 39 min: -60 bodů
  • 40 - 49 min: -80 bodů
  • 50 - 59 min: -100 bodů
  • nad 60 min: diskvalifikace
 7. Cizí pomoc na trati je vyloučena. Závodníkům využívajícím cizí pomoc (stopování) hrozí diskvalifikace.
 8. Pořadatelé prosí závodníky o respektování zásad chování v přírodě - neodhazování papírů a obalů atd.

Komentáře

dita 25.05.2006, 00:28

hledám partnera na sobotní závod , najde se ????????

Jiří Prudil 29.05.2006, 13:36

Nikdo nic tady nepíše, tak se pokusím jít příkladem a tyto klidné vody rozvířit.Předně si myslím, že je potřeba vzdát čest a poděkování pořadatelům sobotního orienťáku, protože
nám všem připravili prvotřídní závod, který jsme si, myslím nejen já a dvojče Jarda, náramně užili. Opět jsem
díky závodu objevil pár krásných místeček, o kterých jsem
neměl ani tušení a v brzké době se na ně vrátím, abych je ukázal manželce s dcerou a získal nějaký ten plusový
rodinný bodík s příslibem propustky na další závod Cykloman 2006. Počasí bylo moc prima, protože čím větší
"maso", tím nám to s Jardou lépe jezdí, voda s blátem nám totiž dobře promazává naše postarší bolavá kolena.
A co dodat závěrem? Ani dva defekty pneu nám nezkazily dobrý pocit ze sobotního dne a proto za rok naviděnou a na pozávoděnou.J.

Vladimír Dokoupil 30.05.2006, 15:00

Za pořadatele děkuji Jirkovi za slova uznání a všem závodníkům za účast v závodě, který díky svému profilu a počasí vůbec nebyl jednoduchý a prověřil Vás všechny nejen po stránce fyzické, ale i psychické.
Vzápětí bych se pak chtěl omluvit za špatně zakreslenou kontrolu číslo 15 do vzorové mapy, což některým způsobilo jisté problémy. Také se omlouvám Sedláčkům, kteří byli chybou při vyhodnocení ošizení o 60 bodů (záměna kontroly 19 za 18) a tím i o lepší umístění. Omlouvám se také Patrikovi Horákovi, že byl sice nejmladší účastník a nebyl vyhodnocen. V týmovém závodě se to holt stává.
Dále se pak stydím za některé naše spoluobčany, kteří mají potěšení z toho, že zničí stanoviště kontroly a tím velmi zkomplikují její nalezení v terénu. Ale za toto jednání přece nemůžou pořadatelé, i když i to nám bylo vytknuto.
Také se připojuji k Jirkově výzvě, abyste se podělili se svými zážitky. Mrzí mně totiž, že do diskuze dokážeme napsat svoje negativní zkušenosti (jízda v háku, zkrácení tratě, špatně změřený čas, …), ale jinak ani čárku. Uvědomme si proč tento seriál závodů vznikl a proč se ho většinou zúčastňujeme.
A nakonec bych chtěl vyzvednout čin dvojice Růžička, Orálek, kteří pomohli s výměnou duše nejmladším účastníkům a sami se tak připravili o drahocenné minuty a tím možná i lepší umístění. Za tento čin jim patří naše uznání a dodatečně jim uděluji cenu fair play.
A tímto také pozdravem Šlapej dál končím. VD.

Norbert Budig 30.05.2006, 15:45

Připojím se k poděkování za pěkný závod.
Obdivuji všechny, kteří v tomto počasí vydrželi hledat kontroly po cestách necestách.Někteří překvapili jiní zklamali, jen Schneidrovi si zajeli svůj standart a zase vyhráli i přesto ,že večer každý zjistil, že kdyby,tak mohli vyhrát oni. I já s Luckou ,kdyby tak jsme vyhráli.Lucce se omlouvám , kdybych ji poslech tak jsme vyhráli celkově, takhle každý svou kategorii(musím to napsat proto, že by jste si toho nemuseli všimnout -president vyhlásil kde co, ale nás ne )Ještě jednou se Lucce omlouvám a doufám, že přehodnotí rozhodnutí po závodě "víckrát s tebou nejedu". Jinak jsem volný a hledám nového partnera/ku.
Přeji pěkný den Běďa

Lucka 31.05.2006, 07:22

Taky bych chtěla poděkovat pořadatelům za dobře uspořádaný závod. Ale hlavně bych se chtěla omluvit Béďovi, že jsem v celkovém vyčerpání zmatkovala a po závodě jsem pronesla, že "už nikdy nepojedu". Letošní závod byl docela náročný (aspoň pro mě). Jen pro zajímavost se pokusím zmapovat naší trasu. Začali jsme stoupáním do Starého Města a sebrali kontrolu v Radišově, potom jsme pokračovali lesní cestou ke studánce nad Rychnovem. Dále jsme sjeli do Rychnova a po polní cestě přejeli do Třebářova, kde jsme začali pomalu stoupat na Korunu. Pod Korunou jsme opět sebrali kontrolu a pokračovali na Jahodnici. Z Jahodnice jsme pokračovali nakonec Svojanova a pak se znovu Svojanovem vraceli nad Svojanov. Tam jsme chvíli hledali kontrolu, ale nakonec se podařila najít. Pokračovali jsme na Žipotín, přebrodili se přes hlavní silnici a po žluté pokračovali lesem na Kozinec a tady byl zlom naší cesty. Norbert chtěl pokračovat na Střítež a já vzhledem k mým silám moc nesouhlasila. Nakonec jsme se tam vydali. Střítež v nedohlednu, stoupák před náma a nervy pracovali. Na Střítež jsme dorazili i jsme našli pěknou cestu dolů, dorazili jsme do Hraniček. Zajeli jsme si ještě do Vranové Lhoty pro kontrolu, ale měli jsme být za půlhodiny v cíli. Nastal závod zpět, proti silnému větru, síly nebyly a tak jsme dojeli s půlhodinovým zpožděním a já k tomu polomrtvá, kdy jsem kolo nechtěla ani vidět. Včera jsme byli sbírat kontroly po závodě, takže na kolo jsem znovu sedla a pokusila se s ním znovu spřátelit. Bylo to docela těžký, protože po sobotě mě toho ještě dost bolelo. Nevím, jestli na tom tak byli včera všichni, protože se nás na sběru kontrol sešlo jen šest odvážných.
Slovo "kdyby" nemám moc ráda, zajeli jsme to, tak jak jsme to zajeli a příští rok se z chyb, které jsme udělali, snad poučíme.
Na dalším závodě ahoj Lucka

J.P. SY 31.05.2006, 13:01

Lucka zasluhuje JEDNIČKU s hvězdičkou!!!

Luděk Schneider 31.05.2006, 15:49

Přestože jsme organizátorům poděkovali osobně již v sobotu, činím tak za nás oba ještě jednou takto oficiálně. Přípravu tohoto závodu považujeme za jednu z nejnáročnějších v celém seriálu TEC a i tentokrát jste se jej zhostili na jedničku !! Nějaké pochybení může nastat vždycky a věříme, že vaše omluva je pro všechny účastníky přijatelná.
Letošní ročník byl určitě nejnáročnější. Ale navzdory špatnému počasí, nepříznivému koeficientu a mému špatnému rozhodnutí v poslední hodině závodu, nám to znovu vyšlo... Díky i mé partnerce, která si letos nevybrala žádnou krizi, jela velice svižně a uklidňovala mě, když jsme nemohli najít "60" u Petrušova.
Ať tedy je tedy příští ročník již ve znamení krásného počasí - stačí polojasno, bezvětří a 22 st.C. Psal jsem to již vloni, ale mé přání nebylo vyslyšeno !
Patent na vítězství samozřejmě nemáme, několikrát po sobě to vyšlo, ale přece jen pár poznatků soupeřům můžeme sdělit :
1. Důležitý je parťák, resp. sladěnost dvojice.
2. Navigaci by měl dělat jen jeden z dvojice.
3. Mapa stále na očích (jedině mapník na řidítkách).
4. V podstatě stále kalkulovat a řešit varianty již
od první minuty závodu. Stále sledovat čas !
5. Před kontrolou již vědět, kam jet dál a
neztrácet čas čtením mapy nebo hádkou s parťákem.
6. Zhruba hodinu před koncem časového limitu mít
představu, co jsme schopni ještě najít a ujet.
7. Nebát se měnit rozhodnutí podle skutečného vývoje
závodu (stav fyzických sil, vliv počasí, profil
terénu, defekty).
8. .....atd.
XX. Nakonec mít i trochu štěstí a nemuset řešit křeče
v nohách, odřené končetiny nebo defekty...

Ahoj na příštích závodech !

Dita 31.05.2006, 18:28

Tak tu čtu ty ody na pořadatele a musím souhlasit,že to zvládli a patří jim i moje poděkování.Drobným chybkám na kráse se neubrání nikdo.Nebudu tu rozebírat ani naši trasu ani chyby a kdyby,ale chtěla bych poděkovat svému partnerovi,který se nebál se mnou do toho jít.Odvážný hoch.Moc by mě totiž mrzelo,kdybych tento šílený podnik nemohla absolvovat.V sobotu ráno jsem totiž ještě pořád byla na ocet.Ladiku děkuji.Děkuji také všem startujícím týmům,že se nedali zastrašit počasím a náročností tratě a šli do toho.Jste fakt dobří.Za sebe můžu říci,že to letos stálo za to,měla jsem toho plný kecky.Kolo jsem samozřejmě zahazovala jako po dojetí každého závodu,ale jak řekla Lucka,dlouho mi to nevydrželo.Už spolu zase mluvíme. Tak ať vám to šlape a uvidíme se zase na příštím závodě!!!!
Napsat nový příspěvek

Jméno: *

E-mail:

Text příspěvku: *
* - povinný údaj
Pozn.: Pokud budete přihlášeni ke svému účtu a napíšete příspěvek, budete mít možnost si jej později opravit.