Moravskotřebovský cyklomaratón

Závod se koná pod záštitou:
Rady Pardubického kraje
starosty města Moravská Třebová RNDr. Josefa Ošťádala
GENERÁLNÍ PARTNER
Stavby silnic a železnic a.s.
HLAVNÍ PARTNEŘI
RWE TRANSGAS
Východočeská energetika skupina ČEZ
Pardubický kraj
Město Moravská Třebová
POŘADATELÉ ZÁVODU:
BREDY s.r.o. MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
tel.: 461 311 721
fax: 461 311 721
e-mail: www.bredy.cz
PREZENTACE:
V kanceláři závodu fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ, ulice Nádražní
Pátek 23.06.2006 obě tratě od 16:00 do 21:00 hodin
Sobota 24.06.2006 v den závodu obě tratě: od 07.00 hod do 08.00 hod
Při prezentaci je každý účastník povinen předložit originál dokladu o zaplacení startovného.
START :
09.00 hod. 80 km , 50 km trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN
CÍL :
Do 16.00 - fotbalové hřiště TJ SLOVAN
STARTOVNÉ :
do 17.6.2006 150,- Kč, poštou, elektronicky, převodem, složenkou, osobně v prodejně
po termínu a v den konání závodu 200,- Kč
Startovné zahrnuje:
občerstvení v cíli, 3 občerstvovací stanice, zdravotní a pořadatelskou službu, sobotní večerní program.
PŘIHLÁŠKY :
Uzávěrka přihlášek: do 17.6.2006 poštou, elektronicky, převodem, složenkou, osobně v prodejně
Přihlášky je možné zasílat:
on-line : na www.bredy.cz, přihlášky zaslané elektronicky musí být při prezentaci předložené vlastnoručně podepsané s dokladem o zaplacení v daném termínu
písemně poštou: na adresu pořadatele
BREDY s.r.o., ČSA 7 , Moravská Třebová 571 01
osobně: od 17. května do 17. června 2006
(Po-PÁ od 13:00 do 17:00 hod.) ve sportovní prodejně BREDY SPORT, nám.T.G.Masaryka 39, Moravská Třebová 571 01, tel. 461 311 721
Přihlášky telefonem, faxem, nejsou možné!!!
Přihláška je platná pouze po zaplacení startovného.
V případě neúčasti se startovné nevrací.
Úhrada startovného:
a) složenkou typu C (hotově) na adresu pořadatele:
BREDY s.r.o., ČSA 7 , Moravská Třebová 571 01, k přihlášce je nutné přiložit kopii ústřižku poštovní složenky.
b) hotovostním vkladem
bankovní ústav: pobočky ČSOB v blízkosti bydliště
název účtu : BREDY s.r.o.
číslo účtu: 192 935 782 / 0300 pobočka ČSOB Mor. Třebová
variabilní symbol: rodné číslo (bez mezer a lomítek)
konstantní symbol: 333., k přihlášce je nutné přiložit kopii pokladní bankovní složenky.
c) bankovním převodem na účet
název účtu : BREDY s.r.o.
číslo účtu: 192 935 782 / 0300 pobočka ČSOB Mor. Třebová
variabilní symbol: rodné číslo (bez mezer a lomítek)
konstantní symbol: 333
K přihlášce je nutné přiložit kopii výpisu z účtu nebo oznámení banky ověřené bankovním razítkem.
Upozornění: kopie převodního příkazu není doklad o zaplacení!
d) hotově při osobní registraci ve sportovní prodejně nám.T.G.Masaryka 39, Moravská Třebová 571 01
Platíte-li startovné za více osob najednou, pošlete všechny přihlášky v jedné obálce. Bez kopie dokladu o zaplacení je přihláška neplatná. Originál dokladu o zaplacení startovného vezměte s sebou k prezentaci pro případné reklamace.
Bez řádného uvedení RČ není možné platbu identifikovat a přiřadit k příslušné přihlášce, tyto přihlášky budou považovány za neuhrazené.
Rozhodným datem je datum na razítku podací pošty nebo datum podání platebního příkazu.
TRASY:
Dlouhá 80 km (převýšení 1460 m)
Krátká 50 km (převýšení 700 m)
V den závodu a během závodu není možná změna trati.
KATEGORIE:
trať 80 KM - Dlouhá ( červená )
M1 - muži do 39 let (vyhlašují se první 3 v kategorii)
M2 - muži 40- 49 let (vyhlašují se první 3 v kategorii)
M3 - muži nad 50 let (vyhlašují se první 3 v kategorii)
Ž1 - ženy do 39 let (vyhlašují se první 3 v kategorii)
Ž 2 - ženy nad 40 let (vyhlašují se první 3 v kategorii)
Muži celkově (vyhlašují se první 3 absolutního pořadí)
Ženy celkově (vyhlašují se první 3 absolutního pořadí)
Pro určení věkové kategorie je rozhodující ročník narození.
trať 50 KM - Krátká ( žlutá )
M1 - muži do 39 let (vyhlašují se první 3 v kategorii)
M2 - muži 40-49 let (vyhlašují se první 3 v kategorii)
M3 - muži nad 50 let (vyhlašují se první 3 v kategorii)
Ž1 - ženy do 39 let (vyhlašují se první 3 v kategorii)
Ž 2 - ženy nad 40 let (vyhlašují se první 3 v kategorii)
Muži celkově (vyhlašují se první 3 absolutního pořadí)
Ženy celkově (vyhlašují se první 3 absolutního pořadí)
Pro určení věkové kategorie je rozhodující ročník narození.
CENY:
Pro vyhlašované závodníky v každé kategorii věcné ceny.
PROGRAM ZÁVODU:
sobota 24.6.2006
07:00-08:30 prezentace na trať 80 km, 50 km
od 08:30 řazení na start - trať 80 km, 50 km
09:00 START 80 km, 50 km - fotbalový stadion SLOVAN M.T.
od 17: vyhlášení vítězů všech kategorií
20:00 BREDY REJ PÁRTY - diskotéka - pro závodníky vstup volný - Muzeum M.T.
losování tomboly
ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ :
Nemocnice M.T. , RZP M.T., ČČK Moravská Třebová
OBECNÁ PRAVIDLA:
Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat soutěžní řád pro cyklistické závody na horských kolech.
Podmínkou účasti na závodu je řádně a pravdivě vyplněná přihláška. Svým podpisem na přihlášce nebo úhradou startovného účastník závodu souhlasí s podmínkami závodu a bere na vědomí:
 1. závod se jede za plného lesního a silničního provozu a bude dodržovat pravidla stanovená vyhláškou č. 30/2001 Sb.
 2. závodu se účastní na vlastní nebezpečí a ochranná cyklistická přilba je povinná
 3. pořadatel neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech závodníka, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě
 4. má viditelně upevněné přidělené startovní číslo na řídítkách a je povinen projet celou zvolenou trať závodu
 5. Závodníci nesmí upravovat startovní čísla,která jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, jsou vázána na přihlášku a nejsou přenosná na jinou osobu
 6. souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních dat dle § 11 zákona č. 101/2000 sb. a souhlasí s uveřejněním souvisejících fotografií.
Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kola a věcí v prostoru startu/cíle. Účastníkům závodu doporučujeme lékařskou prohlídku před závodem a uzavřít pojistnou smlouvu k tomu účelu.
Využijte službu pořadatele - úschovna kol v areálu zimního stadionu. Činnost úschovny kol začíná v závodní den od 14:00 hodin a končí v 19:00 hod. Mimo úschovnu si hlídá kolo každý sám.
Závodníci mladší 18 let budou prezentováni pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce!
Výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle a konečná výsledková listina bude zveřejněna na internetových stránkách. Protesty proti výsledkům je možné podat pouze v den závodu hodinu po dojetí posledního účastníka závodu při vkladu 500,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ:
Pořadatel má právo nepřijímat přihlášky v den závodu.
Pořadatel si vyhrazuje právo odpustit startovné vybraným závodníkům
KAŽDÝ ZÁVODNÍK OBDRŽÍ:
 • při prezentaci tašku s müsli tyčinkou, tatrankou, energydrink
 • kvalitní občerstvení během závodu
 • v cíli závodu guláš a pečivo + nápoj (pivo nebo nealko)
Kompletní výsledky závodu budou uveřejněny nejpozději do 30.06.2005 www.bredy.cz
OBČERSTVENÍ:
Občerstvovací stanice:
trať 80 km 3× Pacov, Křenov náměstí, Dětřichov hájenka
trať 50 km 2× Pacov, Křenov náměstí
Pitný režim:
 • iontový nápoj
 • voda
Jídlo:
TOMBOLA STARTOVNÍCH ČÍSEL:
V Muzeu Moravská Třebová na BREDY REJ PÁRTY bude losována tombola (v tombole budou slosována všechna startovní čísla z obou tratí). Seznam tomboly bude vyvěšen v prostoru prezentace.
Ceny budou předány výhradně proti startovnímu číslu.
ČASOVÝ LIMIT :
Časový limit osmdesátitikilometrové trati je stanoven na 7 hodin od startu závodu (po uplynutí limitu nebude závodník v cíli klasifikován
Po 17:00 hod. již nebude evidováno pořadí a čas závodníků.
OZNAČENÍ TRATĚ:
Tratě závodu jsou značeny, trénujte na nich i před závodem! Mapa závodu je uvedena na www.bredy.cz nebo bude k dispozici v obchodě BREDY SPORT Mor.Třebová
Značení trati bude dále doplněno před závodem žlutým (krátká trasa) a červeným terčíkem (dlouhá trasa) na bílém podkladu o délce cca 25 cm (vzor značení dlouhé a krátké trasy bude umístěn u prezentace).
UBYTOVÁNÍ:
Každý zájemce si objednává a hradí ubytování individuálně! Viz. www.bredy.cz - odkaz ubytování
PARKOVÁNÍ:
Na všech parkovištích (mimo vyhrazená místa pro pořadatele), dále v přilehlých ulicích
INFORMACE:
Pavel Brettschneider - tel.,fax.: 461 311 721, 603 502 774
František Juriš - tel.: 737 744 834
web: www.bredy.cz
Poznámka:
Se všemi informacemi o konání 2. ročníku cyklomaratónu v Moravské Třebové se můžete seznámit na stránkách o MoravskoTřebovském Cyklomaratónu.

Související odkazy

Komentáře

Luděk Schneider 12.06.2006, 14:40

Není zřejmě správný údaj o výškovém profilu tratí. Má být 1460 m (80) a 700 (50) v případě, že nedošlo ke změně tratí.
Která trať se bude počítat do celkového pořadí TEC 2006 ?
Co kategorie "junioři" ? Budou se hodnotit alespoň do celkového pořadí TEC 2006, když nemají vypsánu kategorii ?

Tomáš Sedláček 12.06.2006, 15:48

Výškový profil jsem opravil (bohužel jsem dostal starší verzi propozic, chybek tam bylo víc).
Do celkového pořadí TEC 2006 se vyhodnotí umístění napřed z 80 a poté z 50.
Juniory samozřejmě do celkového pořadí TEC 2006 vyhodnotím. Jestli Bredy ještě doplní kategorii Junioři i pro maraton, záleží na něm.

Vladimír Dokoupil 16.06.2006, 13:08

Za pořadatele seriálu TEC 2006 posílám příspěvěk, aby se předešlo dalším nedorozumněním:
- startovné pro Cyklomeny je 100 Kč (v ceně je veškeré občerstvení i účast na večerní párty v muzeu, bohužel nevím jak se budou řešit ti, co již mají zaplaceno)
- Bredy sice nemá vypsanou juniorskou kategorii, ale do TEC se bude závod započítávat zcela běžným způsobem
- do bodování TEC rozhoduje nejdříve délka tratě a až pak dosažený čas, takže i poslední z dlouhé tratě je v pořadí před prvním z tratě krátké
- k parametrům tratí se bohužel nemohu vyjádřit, ale doufám, že letos bude její značení lepší a zcela jednoznačné tak, aby nikdo nezabloudil
Na startu maratónu na viděnou. S pozdravem Šlapej dál VD.

BREDY 16.06.2006, 21:44

Reakce na příspěvek Vladimíra Dokoupila:

-STARTOVNÉ JE 150,- KČ.PRO VŠECHNY !!!!
KDO SE NEZÚČASTNÍ VEČERNÍ AKCE V MUZEU BUDE STARTOVNÉ 100,-KČ.
TO BYL MŮJ ÚSTUPEK NA REAKCE NĚKTERÝCH BIKERŮ-CYKLOMENŮ, KTERÝM SE ZDÁ 150,-KČ MNOHO A NEPŮJDOU NA VEČERNÍ PRODUKCI.
NA TOM JSME SE TAK S VLADIMÍREM DOMLUVILI A NE ŽE PRO VŠECHNY CYKLOMENY BUDE STARTOVNÉ 100,-
TO JE VLADIMÍRE BALAMUTÍŠ.
POKUD NĚKDO BUDE MÍT POTŘEBU A SDĚLIT MI, ŽE VEČER NEPŮJDE DO MUZEA, TAK MU ROZDÍL VRÁTÍM. TO MI NEDĚLÁ PROBLÉMY.

-TRAŤ BUDE STEJNÁ JAKO V ROCE 2005.ZNAČENÍ PROBĚHNE OD NEDĚLE DO ČTVRTKA Z DŮVODU ZAMEZENÍ ZNIČENÍ A ODSTRANĚNÍ ZNAČEK.

-KATEGORIE JUNIOŘI BUDE VYPSÁNA!!!!
-VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VŠECH KATEGORIÍ PROBĚHNE NA SLOVANĚ

PŘÍPADNÉ PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY MI VOLEJTE 603502774,MEJLUJTE bredy@bredy.cz

Jiří Prudil 20.06.2006, 18:25

Ahoj Cyklomenky, Cyklomeni a Cyklománci...
dovolím si několik postřehů z trati maratonu - 80-ky.
Podle stop od kol nás nebylo mnoho, co jsme si ji projeli celou, od hájenky se stopy dají počítat kolem cca deseti kol, která tudy v poslední době projela.
Začátek trasy je značen nad očekávání dobře, rozhodně lépe, než v minulém roce. Pokud se pořadatelům podaří v tomto standartu značení dokončit v celé délce, kloubouk dolů, i pro "cizince" by měla být trasa "čitelná". Oproti loňsku se mi povrch jeví trochu víc náročnější, ať již se to týká více "vyštěrkovaných" cest, více překážek ve formě větví a klacků po práci lesáků a v neposlední řadě, po hřebenu a pod hřebenem Hřebče /tedy cca třetí třetina/ je mnohem víc mokřin a větších kalužin, než tomu tady bylo při loňském ročníku.Pokud do soboty nebo na závod zaprší, bude to "maso".
Po zkušenosti mé i Tomáše Sedláčka, ze včerejšího
dne,bych chtěl Vás všechny upozornit na dvě,nebezpečná,
myslím až velmi kriticky nebezpečná místa. Jedná se o levotočivou, nepřehlednou zatáčku při prudším sjezdu od
Kamenné Horky k restauraci U Tety a přejezd hlavní silnice u této restaurace. Na obou místech, zvláště v zápalu boje, jde cyklistům o zdraví až o život. Rozhodně doporučuji, tato místa zajistit pořadatelskou službou, jednak na usměrnění nás závodějících, tak i upozornění pro projíždějící vozidla, že se na silnici děje nevšední akce na kolách./upřesnění na gsm608504007/
Těším se s Vámi na viděnou a pozávoděnou..... J.

Mikšánek 21.06.2006, 08:09

Co se týče startovného -má pravdu prezidento-na inkriminované schuzi byli Norbert,Horác,Ori a ti mi to také potvrdili.Nejde o peníze,ale o princip-na takových drobnostech se mohou pokazit vzájemné vztahy.
Mikša

bredy 21.06.2006, 23:22

startovné 100,- rozdíl se bude vracet při registraci na závod všem co zaplatili 150,- kč startovného.
* tratě jsou vyznačeny
* kategorie budou dle cyklomanu
* vyhlášení výsledků bude na Slovanu
* tombola bude losována večer v MUZEU- začátek večera je ve 20.00 hod., vstup volný, závodníci mohou vzít i doprovod není omezen počet
* je nutné mít sebou startovní číslo oproti tomu se budou vydávat ceny.Pokud to někomu nebude vyhovovat, tak může někoho pověřit a případnou cenu může vyzvednout někdo jiný.Pokud někdo číslo zapomene doma nebo ztratí bude cena přidělena po ověření ve startovní listině.
* přehled cen v tombole bude možno zhlédnout při prezentaci

Jiří Prudil 27.06.2006, 23:16

Nikdo nenapíše dojmy z maratonu???
Tak se třeba pochlubte, kdo šel při jízdě z Hušáku přes
řidítka..., prý nás bylo trochu víc. Já si tam prožil
opravdu prima a hlavně nečekaný přelet i polet - stylem
krasopisného salta po hlavě...naštěstí do lesní trávy,
mechu a kapradí. Super akce, super zajištění - tedy i super pořadatelé, nenašel jsem chybu. J.
Napsat nový příspěvek

Jméno: *

E-mail:

Text příspěvku: *
* - povinný údaj
Pozn.: Pokud budete přihlášeni ke svému účtu a napíšete příspěvek, budete mít možnost si jej později opravit.