Bohemian Adventures CHallenge

Propozice akce1. závod seriálu CYKLOMAN - 2020
Druh akceCykloturistická akce na horských či trekingových kolech s prvky navigace podle turistické mapy. Závod je určen pro dvojice - mužské, dámské i smíšené - pro aktivní bikery nebo pro příležitostné hobíky - tempo i trasu si určujete Vy. Morálním vítězem se stává každý, kdo překoná vlastní lenost a dorazí úspěšně do cíle.
PořadatelCK Slovan Moravská třebová
Termín konánísobota 23.5.2020
Místo a čas startuMoravská Třebová – fotbalové hřiště TJ Slovan, Nádražní ul. 19 v 11.00 hod
CílMoravská Třebová – fotbalové hřiště TJ Slovan, Nádražní ul. 19
Ředitel závoduVladimír Dokoupil, tel. 724 927 157
Hlavní rozhodčíVladimír Dokoupil
Přihláškyv místě prezentace nebo na webu
Prezentacev místě startu – od 9.00 hod do 10.00 hod.
Podmínka účastiamatérský závod
Startovnéjunioři a juniorky 100 Kč, ostatní 200 Kč (1 x mapa, 2 x menu, 2 x pití)
Trať závoduorientační závod dvojic na 4 hodiny
závodníci startují v 5 minutových intervalech v pořadí podle losování ve skupinách po 5 dvojicích.
Prostor závoduCentrum závodu je fotbalový stadión SKP Slovan Moravská Třebová. Celý závod se pak odehrává v okolí Moravské Třebové. Je možné jezdit po všech veřejných komunikacích a zpevněných lesních cestách, nikoliv lesem, pastvinou a volnou přírodou. Děkujeme za dodržení tohoto základního pravidla. Závod se koná za plného silničního provozu a je nutné dodržovat jeho pravidla.
Kategorie Závod probíhá v týmech, které tvoří předem domluvené dvojice (jednotlivci bez spolujezdců mohou tým sestavit na místě). Jede se pouze v jedné kategorii (Masters) s handicapem. Za dvojici se koeficienty nesčítají jako tomu bylo dříve. Pro dvojici je platný ten vyšší individuální koeficient.
Koeficienty:
- M1: 1.00
- M2: 1.07
- M3: 1.14
- M4: 1.21
- J do 15 let: 1.21
- J nad 15 let: 1.14
- ŽJ: 1.21
- Z1: 1.14
- Z2: 1.28
- Tandem: 1.07 (ten se přičítá)
Časový limit závodu je 4 hodiny.
Pomocí koeficientů bude určeno celkové pořadí dvojic (i jednotlivců pro určení pořadí do Cyklomanu)
Masters (M1) - muži do 40 let (rok narození 2000 až 1981)
Oldies (M2) - muži nad 40 let (rok narození 1980 až 1971)
Rakváči (M3) - muži nad 50 let (rok narození 1970 až 1961)
Urnáči (M4) - muži nad 60 let (rok narození 1960 a starší)
Ženy (Z1) - ženy do 40 let (rok narození 2000 až 1981)
Dámy (Z2) - ženy nad 40 let (rok narození 1980 a starší)
Junioři (J) - muži do 20 let (rok narození 2001 a mladší)
Juniorky (ŽJ) - ženy do 20 let (rok narození 2001 a mladší)
Doporučené vybavení
svitavsko

Svitavsko

Horské nebo trekingové kolo, náhradní díly a duše, busola, mapník (běžný možno zakoupit v cykloprodejnách), povinná helma. Závodníci jsou sami odpovědni za své občerstvení v průběhu závodu. Mapu obdrží účastníci od pořadatele při prezentaci (turistická mapa SHOCART 1:50.000 - jedna pro dvojici).
Ukončení závoduZávod bude ukončen slavnostním vyhlášením vítězů.
Průběh akce
9.00 - 10.15 (45 dvojic)prezentace + mapy (do 9.30 bude držena rezervace přihlášených přes NET, potom podle pořadí příchozích do naplnění počtu 50 dvojic)
10.15 - 10.30rozprava
10.30 - 11.00losování startovních čísel
11.00 - 12.00start
15.00 - 16.00dojezd do cíle
16.00 - 18.00zpracování a vyhlášení výsledků (bude provedeno co nejdříve, jak to bude možné)
Přihlášky na akcipřihlásit se lze předem u kontaktní osoby nebo při prezentaci u pořadatelů závodu, případně přes web:
pokud jste již registrovaní, pak se po přihlášení ke svému účtu přihlašte k závodu a do poznámky napište jména vaší dvojice, např. Schneider Luděk - Schneiderová Bedřiška. Tímto stylem se pokud možno přihlaste oba. Pokud nemáte partnera, tak prosím vyplňte hledám partnera. V případě změny partnera lze zrušit svou přihlášku a přihlásit se znovu.
kontakt: Vladimír Dokoupil, tel. 724 927 157

Počet účastníků je přísně limitován - akce se zúčastní prvních 45 přihlášených týmů.
Předpis Závod se koná za plného silničního provozu podle pravidel cyklistiky ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností. Protest je možné podat do 15 minut po dojezdu posledního závodníka s vkladem 300,- Kč. V případě zamítnutí se vklad nevrací.
Pravidla a podmínky
 1. Každý závodí zcela dobrovolně a je povinen dodržovat všechna aktuální vládní nařízení. Tento svůj závazek potvrdí podpisem prohlášení při prezentaci.
 2. Každý tým při prezentaci k závodu obdrží turistickou mapu, startovní průkaz a seznam všech kontrol. Účastníci si podle zadaných souřadnic na mapu vyznačí kontroly. Psací potřeby si zajistí každý sám.
 3. V okamžiku startu pořadatel vyhlásí bodové hodnoty kontrolních bodů, každý má různou hodnotu. Záleží na týmu, jakou strategii postupu zvolí, aby v daném časovém limitu získal co největší počet bodů.
 4. Startuje se po 5 týmech v pravidelných vlnách s intervaly po 5 minutách - do startovní zóny je proto nutné dostavit se s časovou rezervou tak, aby tým byl včas připraven na svůj startovní čas (vyznačen na startovním průkazu). Jestliže se tým dostaví později, přijde o své minuty bez náhrady.
 5. Průjezd kontrolami si závodníci značí do startovního průkazu. Závodníci v týmu jedou společně a musí být v průběhu závodu stále ve vzdálenosti "na doslech". Motem závodu je heslo "Ve dvou se to lépe táhne."
 6. Časový limit je pevně stanovený (4 hodiny) a každá minuta navíc je penalizována mínus 2 body za každou započatou minutu + progresivní penalizace podle následující tabulky.
  Progresivní penalizace:
  • 0 - 9 min: -0 bodů
  • 10 - 19 min: -50 bodů
  • 20 - 29 min: -100 bodů
  • 30 - 39 min: -150 bodů
  • 40 - 49 min: -200 bodů
  • 50 - 59 min: -250 bodů
  • nad 60 min: diskvalifikace
 7. Cizí pomoc na trati je vyloučena. Závodníkům využívajícím cizí pomoc (stopování) hrozí diskvalifikace.
 8. Pořadatelé prosí závodníky o respektování zásad chování v přírodě - neodhazování papírů a obalů atd.
Zlatá pravidla
 • dodržujte pravidla slušného pobytu v přírodě - zákaz ježdění na kole mimo cesty apod., nezanechávání odpadků v přírodě, ohleduplnost vůči ostatním turistům aj.
 • oba členové dvojice musí celý závod postupovat společně a nerozlučně, ve vzdálenosti "na doslech"
 • ať už dvojice závod dokončí, nebo vzdá, je třeba odevzdat v cíli závodní průkazy
 • body ze špatně označené kontroly se nepočítají
 • je na zodpovědnosti závodníků, aby jejich závodní průkazy byly čitelné
 • během závodu není dovoleno projíždět prostorem ostrého a mapového startu
 • na trati budou rozmístěni traťoví komisaři, kteří mohou diskvalifikovat závodníky porušující pravidla (zejména ježdění mimo cesty a nedodržení kontaktu "na doslech")
 • pomoc lidí neúčastnících se závodu není povolena
 • účastníci závodí dobrovolně a na vlastní nebezpečí, pořadatelé nejsou odpovědni za škody způsobené závodníky ani škody způsobené závodníkům
 • použití GPS navigací je povoleno
Ostatní pravidla Účastníci jsou povinni závod absolvovat s nasazenou a řádně připevněnou cyklistickou přilbou. Porušení tohoto pravidla znamená automaticky diskvalifikaci z celého závodu.

Mimo občerstvovací stanice platí přísný zákaz odhazování odpadků.

Při neúmyslném porušení pravidel může pořadatel udělit časovou penalizaci.

Závod se jede za plného silničního provozu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a řídit se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Organizátoři mají pouze informativní charakter a nemohou omezovat silniční provoz.

Přihláškou k závodu se závodník zavazuje dodržovat pravidla fair play, chovat se čestně, sportovně a s ohledem ke svým soupeřům, okolí a přírodě.

Závodníci mladší 18-ti let doloží před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce.

Organizátor a všechny spolupracující osoby a osoby spojené s organizací nenesou vůči vlastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po závodě.

Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností.

V případě odstoupení ze závodu je toto závodník povinen nahlásit nejbližší kontrole nebo na tel. čísle (bude doplněno).

Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.

Fotografie, filmové materiály a rozhovory s účastníky mohou být použity pro potřeby pořadatele.

Účastníci souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely pořadatele.

Pořadatel se zavazuje zacházet s osobními údaji dle zákona.
Vyhlášenívyhlášení výsledků bude v místě startu a cíle, včetně občerstvení
Zdravotní zajištěníZdravotní služba Moravská Třebová

Komentáře

VD 05.05.2020, 13:05

Giro stojí, ale CYKLOMAN JEDE (pokud nám to nějaké vládní nařízení nepřekazí). Jinak já jsem na BACH 2020 připraven. Věřím, že ani vy jste nezaháleli a poctivě se připravili. Tak si pojďte změřit svoje síly na první závod „cyklomanské“ sezóny. Stačí se jen přihlásit (zde na stránkách, mailem, telefonem či osobně). Neváhejte, protože kapacita závodu se snížila na pouhých 45 dvojic.
S pozdravem šlapej dál VD, pořadatel BACH.

PS. Od posledního ročníku závodu postrádám kroniky BACH za všechny ročníky. Kdo má tedy o nich nějaké povědomí, nechť mi dá vědět. Moc by mně mrzelo, kdyby sešly ze světa.

Helča 15.05.2020, 10:40

Prosím o další termíny závodů. Ať se můžeme zařídit na prázdniny. Děkuji.

Petr Š. 15.05.2020, 12:57

6.7 neděle MCC

VD 15.05.2020, 14:10

PŠ měl asi na mysli neděli 7.6., šotek zapracoval. Jinak aktuální informace – teď je přihlášeno 23 týmů (a to nejsou vůbec přihlášeni tradiční účastníci cyklomanu), tzn. již více něž polovina kapacity je vyčerpána. Ti co ještě vyčkáváte, tak neváhejte – nepřekročitelný limit je 45 dvojic.
S pozdravem šlapej dál VD

Petr 17.05.2020, 12:39

Opravuj termín** MCC 7.6.** jak píše VD šotek:-)

Radek 17.05.2020, 16:20

Ahoj, kdyby někdo neměl parťáka na orienťák, ozvěte se. Dík.

VD 18.05.2020, 12:58

Aktuální stav k poledni 18.5.: 34 dvojic. (jenom pro upřesnění: jako přihlášku považuji stránku BACH, mail, telefon, ane to, že když jsem někoho potkal, tak mi řekl, že by jel, to pro upřesnění, aby nebyly nepříjemnosti při dosažení limitu 45 dvojic).
Nenechte se zmást předpovědí počasí, to že nám „trošku sprchlo“ jsme již zažili a stejně nás to nezastavilo.
S pozdravem šlapej dál VD

VD 19.05.2020, 11:13

Tak a je to – kapacita týmů je vyčerpána. Kdo se nestihnul přihlásit, může pouze zkusit přijít v sobotu v 9.30 (do této doby je držena rezervace startovního čísla) a stát se účastníky v případě, že některý z předem přihlášených týmů na prezentaci nedorazí. Jenom připomínám, aby měl každý tým na závod funkční psací potřebu a ochranu obličeje. Taky by bylo dobré, aby každý měl připraveno startovné přesně, abychom svůj kontakt co nejvíce minimalizovali.
S pozdravem šlapej dál VD

VD 19.05.2020, 11:15

… a ještě dodatek. Přihlášky na stránkách cykloman byly uzavřeny přihlášením týmu č. 7: Kadidlo – Sedláček.

VD 20.05.2020, 09:52

Jak jsem již psal – kapacita týmů je vyčerpaná. Předal jsem našemu webmasterovi seznam přihlášených a měl by ho zde zveřejnit. A ještě jedna žádost – kdo by z již přihlášených týmů věděl, že v sobotu nebude, dejte mi vědět, abych mohl případně startovní listinu doplnit o zájemce „pod čarou“.
Informace k závodu: protože se koeficienty nesčítají, dojde asi ještě k jejich drobné úpravě (mírné vylepšení). Při rozpravě budou řečeny některé důležité údaje, tak by bylo dobré být v 10.15 „na značkách“.
S pozdravem šlapej dál VD

Tomáš Sedláček 20.05.2020, 10:16

Seznam přihlášených + 3 náhradních dvojic pod čarou ke stažení.
Pokud je tam uveden pouze jeden člen týmu, tak je to rodič, který čeká na to, jak si děti podělí.
Poslední tři týmy jsou pod čarou jako náhradníci.

VD 22.05.2020, 12:03

Prosím Vás lidi, předpověď počasí si vyhodnoťte zdravým selským rozumem.
S pozdravem šlapej dál VD

VD 22.05.2020, 12:41

Abychom předešli počátečnímu náporu při prezentaci, můžete přijít i dříve, dejme tomu v 8.45, ale vzory map stejně budou představeny v 9.00. Startovné mějte pokud možno přesně.

VD 24.05.2020, 20:15

… fotodokumentaci ze závodu si můžete prohlídnout tady: http://cykloman.rajce.idnes.cz/…-05-23_BACH/

Tomáš Sedláček 25.05.2020, 06:02

Výsledky závodu ke stažení

VD 07.06.2020, 17:01

Díky Vám všem za účast a gratuluji k předvedeným výkonům. Zasloužíte si mé uznání a smekám před vašimi výkony klobouk.
Také bych chtěl poděkovat celému týmu rozhodčích, které mi pomohly s vyhodnocením výsledků.
Tak za rok při již 20. ročníku BACHu na viděnou.
S pozdravem šlapej dál Vladimír Dokoupil
Napsat nový příspěvek

Jméno: *

E-mail:

Text příspěvku: *
* - povinný údaj
Pozn.: Pokud budete přihlášeni ke svému účtu a napíšete příspěvek, budete mít možnost si jej později opravit.