Bohemian Adventures CHallenge

Propozice akce3. závod seriálu CYKLOMAN - 2021
Druh akceCykloturistická akce na horských či trekingových kolech s prvky navigace podle turistické mapy. Závod je určen pro dvojice - mužské, dámské i smíšené - pro aktivní bikery nebo pro příležitostné hobíky - tempo i trasu si určujete Vy. Morálním vítězem se stává každý, kdo překoná vlastní lenost a dorazí úspěšně do cíle.
Jsou povolena i elektrokola, ale v tomto případě budou závodníci ve výsledcích zařazeni až za posledními na normálních kolech.
PořadatelCK Slovan Moravská třebová
Termín konánísobota 12.6.2021
Místo a čas startuMoravská Třebová – fotbalové hřiště TJ Slovan, Nádražní ul. 19 v 12.00 hod
CílMoravská Třebová – fotbalové hřiště TJ Slovan, Nádražní ul. 19
Ředitel závoduVladimír Dokoupil, tel. 724 927 157
Hlavní rozhodčíVladimír Dokoupil
Přihlášky v místě prezentace nebo online. Online přihlášené dvojice závodníků budou mít v sobotu 12. června do 10:30 hodin drženou rezervaci. Online přihlašování bude umožněno do pátku 11. června. Závodu se může zúčastnit maximálně 50 dvojic.
Přehled přihlášených
Prezentacev místě startu – od 9.30 hod do 11.15 hod. (rezervace držena do 10.30)
Podmínka účastiamatérský závod
Startovnéjunioři a juniorky 100 Kč, ostatní 200 Kč (1 x mapa, 2 x menu, 2 x pití)
Trať závoduorientační závod dvojic na 4 hodiny
závodníci startují v 5 minutových intervalech v pořadí podle losování ve skupinách po 5 dvojicích.
Prostor závoduCentrum závodu je fotbalový stadión SKP Slovan Moravská Třebová. Celý závod se pak odehrává v okolí Moravské Třebové. Je možné jezdit po všech veřejných komunikacích a zpevněných lesních cestách, nikoliv lesem, pastvinou a volnou přírodou. Děkujeme za dodržení tohoto základního pravidla. Závod se koná za plného silničního provozu a je nutné dodržovat jeho pravidla.
Kategorie Závod probíhá v týmech, které tvoří předem domluvené dvojice (jednotlivci bez spolujezdců mohou tým sestavit na místě). Jede se pouze v jedné kategorii (Masters) s handicapem. Za dvojici se koeficienty nesčítají jako tomu bylo dříve. Pro dvojici je platný ten vyšší individuální koeficient.
Koeficienty:
- M1: 1.00
- M2: 1.07
- M3: 1.14
- M4: 1.21
- J do 15 let: 1.21
- J nad 15 let: 1.14
- ŽJ: 1.21
- Z1: 1.14
- Z2: 1.28
- Tandem: 1.07 (ten se přičítá)
Časový limit závodu je 4 hodiny.
Pomocí koeficientů bude určeno celkové pořadí dvojic (i jednotlivců pro určení pořadí do Cyklomanu)
Masters (M1) - muži do 40 let (rok narození 2001 až 1982)
Oldies (M2) - muži nad 40 let (rok narození 1981 až 1972)
Rakváči (M3) - muži nad 50 let (rok narození 1971 až 1962)
Urnáči (M4) - muži nad 60 let (rok narození 1961 a starší)
Ženy (Z1) - ženy do 40 let (rok narození 2001 až 1982)
Dámy (Z2) - ženy nad 40 let (rok narození 1981 a starší)
Junioři (J) - muži do 20 let (rok narození 2002 a mladší)
Juniorky (ŽJ) - ženy do 20 let (rok narození 2002 a mladší)
Doporučené vybavení
svitavsko

Svitavsko

Horské nebo trekingové kolo, náhradní díly a duše, busola, mapník (běžný možno zakoupit v cykloprodejnách), povinná helma. Závodníci jsou sami odpovědni za své občerstvení v průběhu závodu. Mapu obdrží účastníci od pořadatele při prezentaci (turistická mapa SHOCART 1:50.000 - jedna pro dvojici).
Ukončení závoduZávod bude ukončen slavnostním vyhlášením vítězů.
Průběh akce
9.30 - prezentace + mapy (do 10.30 bude držena rezervace přihlášených přes NET, potom podle pořadí příchozích do naplnění počtu 50 dvojic)
11.40 - rozprava (opět důležitá, budou zmíněny některé vychytávky Vládi ne Hrušky, ale Qětáka)
12.00 - start první pětice
16.00 - dojezd do cíle
17.00 - 18.00zpracování a vyhlášení výsledků (bude provedeno co nejdříve, jak to bude možné)
Předpis Závod se koná za plného silničního provozu podle pravidel cyklistiky ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností. Protest je možné podat do 15 minut po dojezdu posledního závodníka s vkladem 300,- Kč. V případě zamítnutí se vklad nevrací.
Pravidla a podmínky
 1. Každý závodí zcela dobrovolně a je povinen dodržovat všechna aktuální vládní nařízení. Tento svůj závazek potvrdí podpisem prohlášení při prezentaci.
 2. Každý tým při prezentaci k závodu obdrží turistickou mapu, startovní průkaz a seznam všech kontrol. Účastníci si podle zadaných souřadnic na mapu vyznačí kontroly. Psací potřeby si zajistí každý sám.
 3. V okamžiku startu pořadatel vyhlásí bodové hodnoty kontrolních bodů, každý má různou hodnotu. Záleží na týmu, jakou strategii postupu zvolí, aby v daném časovém limitu získal co největší počet bodů.
 4. Startuje se po 5 týmech v pravidelných vlnách s intervaly po 5 minutách - do startovní zóny je proto nutné dostavit se s časovou rezervou tak, aby tým byl včas připraven na svůj startovní čas (vyznačen na startovním průkazu). Jestliže se tým dostaví později, přijde o své minuty bez náhrady.
 5. Průjezd kontrolami si závodníci značí do startovního průkazu. Závodníci v týmu jedou společně a musí být v průběhu závodu stále ve vzdálenosti "na doslech". Motem závodu je heslo "Ve dvou se to lépe táhne."
 6. Časový limit je pevně stanovený (4 hodiny) a každá minuta navíc je penalizována mínus 2 body za každou započatou minutu + progresivní penalizace podle následující tabulky.
  Progresivní penalizace:
  • 0 - 9 min: -0 bodů
  • 10 - 19 min: -50 bodů
  • 20 - 29 min: -100 bodů
  • 30 - 39 min: -150 bodů
  • 40 - 49 min: -200 bodů
  • 50 - 59 min: -250 bodů
  • nad 60 min: diskvalifikace
 7. Cizí pomoc na trati je vyloučena. Závodníkům využívajícím cizí pomoc (stopování) hrozí diskvalifikace.
 8. Pořadatelé prosí závodníky o respektování zásad chování v přírodě - neodhazování papírů a obalů atd.
Zlatá pravidla
 • dodržujte pravidla slušného pobytu v přírodě - zákaz ježdění na kole mimo cesty apod., nezanechávání odpadků v přírodě, ohleduplnost vůči ostatním turistům aj.
 • oba členové dvojice musí celý závod postupovat společně a nerozlučně, ve vzdálenosti "na doslech"
 • ať už dvojice závod dokončí, nebo vzdá, je třeba odevzdat v cíli závodní průkazy
 • body ze špatně označené kontroly se nepočítají
 • je na zodpovědnosti závodníků, aby jejich závodní průkazy byly čitelné
 • během závodu není dovoleno projíždět prostorem ostrého a mapového startu
 • na trati budou rozmístěni traťoví komisaři, kteří mohou diskvalifikovat závodníky porušující pravidla (zejména ježdění mimo cesty a nedodržení kontaktu "na doslech")
 • pomoc lidí neúčastnících se závodu není povolena
 • účastníci závodí dobrovolně a na vlastní nebezpečí, pořadatelé nejsou odpovědni za škody způsobené závodníky ani škody způsobené závodníkům
 • použití GPS navigací je povoleno
Ostatní pravidla Účastníci jsou povinni závod absolvovat s nasazenou a řádně připevněnou cyklistickou přilbou. Porušení tohoto pravidla znamená automaticky diskvalifikaci z celého závodu.

Mimo občerstvovací stanice platí přísný zákaz odhazování odpadků.

Při neúmyslném porušení pravidel může pořadatel udělit časovou penalizaci.

Závod se jede za plného silničního provozu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a řídit se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Organizátoři mají pouze informativní charakter a nemohou omezovat silniční provoz.

Přihláškou k závodu se závodník zavazuje dodržovat pravidla fair play, chovat se čestně, sportovně a s ohledem ke svým soupeřům, okolí a přírodě.

Závodníci mladší 18-ti let doloží před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce.

Organizátor a všechny spolupracující osoby a osoby spojené s organizací nenesou vůči vlastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po závodě.

Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností.

V případě odstoupení ze závodu je toto závodník povinen nahlásit nejbližší kontrole nebo na tel. čísle (bude doplněno).

Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.

Fotografie, filmové materiály a rozhovory s účastníky mohou být použity pro potřeby pořadatele.

Účastníci souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely pořadatele.

Pořadatel se zavazuje zacházet s osobními údaji dle zákona.
Vyhlášenívyhlášení výsledků bude v místě startu a cíle, včetně občerstvení
Zdravotní zajištěníZdravotní služba Moravská Třebová
Rozprava ke staženírozpravu stahujte zde

Komentáře

VD 02.05.2021, 14:52

Pěkný den, bikerky a bikeři.
Vše pro závod mám již připraveno a snad i vládní nařízení nás pustí toho 22. na start (kdyby ne, tak závod proběhne nějakou sobotu v červnu, kdy už to bude možné). Můžete se začít přihlašovat a budeme se těšit, až se uvidíme na startu. S pozdravem šlapej dál VD

VD 31.05.2021, 08:18

Pěkný den všem.
Tak Cykloman už jede a jako třetí letošní závod bude BACH. Do propozic byla doplněna aktuální rozprava a tak už nyní chybíte pouze vy, závodníci. Snad nás bude letos alespoň tolik jako loni.
S pozdravem šlapej dál VD

Jiří Hotař 02.06.2021, 13:44

Ahoj, už přes týden zde chybí tabulka k přihlášení na závod, vidím pouze odkaz na seznam přihlášených. Asi technicka chybka?

Díky, Jirka

Matěj Krajči 02.06.2021, 13:54

Zdravím, jestli čtu dobře tak se lze již přihlásit jen takto(kopírováno z textu): přihlásit se lze předem u kontaktní osoby nebo při prezentaci u pořadatelů závodu. V případě změny partnera lze zrušit svou přihlášku a přihlásit se znovu.
kontakt: Vladimír Dokoupil, tel. 724 927 157
S pozdravem Matěj

Tomáš Sedláček 02.06.2021, 15:05

Ohledně nemožnosti online přihlášení se jednalo o chybku z důvodu změny termínu závodu. Původně se měl konat 22. května a přihlašování bylo povoleno do 20. května. Po změně termínu na 12. června jsem už neprodloužil termín přihlašování do čtvrtka 10. června.
Teď vše napraveno, tak se můžete hlásit.

Pokud byste chtěli provést změnu u již přihlášené dvojice, stačí napsat mně na můj email a já požadovanou změnu provedu.

VD 02.06.2021, 15:07

Jirko, díky za upozornění, oprava bude urychleně provedena.

Matěj Krajči 02.06.2021, 22:57

Omlouvám se za zmatení

VD 09.06.2021, 09:31

Pěkný den. Pomalu se plní seznam přihlášených dvojic, tak neotálejte s přihláškou. Mám ještě nabídku: hledá se 5 dvojic, které si nebudou muset zakreslovat body sami a dostanou předkreslený vzor. Jedinou nevýhodou je, že tuto mapu nebudou mít k dispozici hned v 9.30, ale o něco později, až opadne počáteční nápor na překreslování. Hlásit se můžete mailem, příspěvkem, telefonem či osobně.
S pozdravem šlapej dál VD

Tomáš Sedláček 12.06.2021, 19:34

Výsledky závodu jsou k dispozici ke stažení

VD 14.06.2021, 09:35

Jak jsem prožil letošní BACH. Za dlouhých zimních večerů jsem provedl důkladnou teoretickou přípravu kontrolních bodů v mapě. Během března a dubna jsem je potom poctivě objel na kole, abych provedl jejich obhlídku a mohl provést jejich podrobný popis. Pravda, rozdíl mezi zimní a letní podobou byl a na některých kontrolách dokonce docela velký. Ale to je příroda.
Ve středu 9.6. jsem společně s Žankem provedl první rozvoz kontrol (11 kontrol / 57 km / 4.00). Ve čtvrtek 10.6., již sám, jsem provedl druhý rozvoz (8 k. / 70 km / 5.15) a v pátek 11.6., opět sám, jsem „dílo“ dokončil (8 k. / 67 km / 5.15). Sběrnou K30 jsem pak instaloval v sobotu. (Ještěže „úklid“ kontrol bude proveden během úterní etapy „bétéčka“ – jste všichni zváni: odjezd je v úterý 15.6. v 16.00 ze Slovanu).
Samotný sobotní závod jsme pak již prožili společně – prezentace, rozprava, start, hledání a značení kontrol, cíl, vyhodnocení výsledků, občerstvení a vyhlášení. Myslím, že všechno proběhlo jak mělo. A jestli se něco úplně nepovedlo, tak to byly drobnosti, však jsme taky jenom lidi.
Všechno podstatné pak bylo řečeno v sobotu, ale co je psáno, to je dáno. Díky Vám všem za účast a velká gratulace k výkonům (smekám kšiltovku). Díky také celé partě Evy Štepařové, která zajistila hladký průběh při startu, v cíli závodu a při vyhodnocování průkazů. Díky manželům Sedláčkovým za rychlé zpracování výsledků.
A tak snad jediná „černá kaňka“ byla slabá účast třebovských cyklistů, e-bikerů a hobíků. Bohužel nevím, kde udělali soudruzi z NDR chybu, že nepřišli. Snad to bude příští rok lepší …
Mějte se krásně a ať Vám to v sezóně šlape.
Zde si můžete připomenout sobotní zážitky „naživo“: http://cykloman.rajce.idnes.cz/…-06-12_BACH/
S pozdravem šlapej dál Vladimír Dokoupil
Napsat nový příspěvek

Jméno: *

E-mail:

Text příspěvku: *
* - povinný údaj
Pozn.: Pokud budete přihlášeni ke svému účtu a napíšete příspěvek, budete mít možnost si jej později opravit.