Bohemian Adventures CHallenge

Propozice akce3. závod seriálu CYKLOMAN - 2023
Druh akceCykloturistická akce na horských či trekingových kolech s prvky navigace podle turistické mapy - měřítko 1 : 40000. Závod je určen pro dvojice - mužské, dámské i smíšené - pro aktivní bikery nebo pro příležitostné hobíky - tempo i trasu si určujete Vy. Morálním vítězem se stává každý, kdo překoná vlastní lenost a dorazí úspěšně do cíle.
Jsou povolena i elektrokola, ale v tomto případě budou závodníci ve výsledcích zařazeni až za posledními na normálních kolech.
PořadatelCK Slovan Moravská Třebová
Termín konánísobota 27.5.2023
Místo a čas startuMoravská Třebová – fotbalové hřiště TJ Slovan, Nádražní ul. 19 v 12.00 hod
CílMoravská Třebová – fotbalové hřiště TJ Slovan, Nádražní ul. 19
Ředitel závoduVladimír Dokoupil, tel. 724 927 157
Hlavní rozhodčíVladimír Dokoupil
Přihlášky v místě prezentace nebo online. Online přihlášené dvojice závodníků budou mít v sobotu 27. května do 10:30 hodin drženou rezervaci. Online přihlašování bude umožněno do pátku 26. května. Závodu se může zúčastnit maximálně 50 dvojic.


Přehled přihlášených
Prezentacev místě startu – od 9.00 hod do 11.15 hod. (rezervace držena do 10.30)
Podmínka účastiamatérský závod
Startovnéjunioři a juniorky 100 Kč, ostatní 200 Kč (1 x mapa, 2 x menu, 2 x pití)
Tra závoduorientační závod dvojic na 4 hodiny
závodníci startují v 5 minutových intervalech v pořadí podle losování ve skupinách po 5 dvojicích.
Prostor závoduCentrum závodu je fotbalový stadión SKP Slovan Moravská Třebová. Celý závod se pak odehrává v okolí Moravské Třebové. Je možné jezdit po všech veřejných komunikacích a zpevněných lesních cestách, nikoliv lesem, pastvinou a volnou přírodou. Děkujeme za dodržení tohoto základního pravidla. Závod se koná za plného silničního provozu a je nutné dodržovat jeho pravidla.
Kategorie Závod probíhá v týmech, které tvoří předem domluvené dvojice (jednotlivci bez spolujezdců mohou tým sestavit na místě). Jede se pouze v jedné kategorii (Masters) s handicapem. Za dvojici se koeficienty nesčítají jako tomu bylo dříve. Pro dvojici je platný ten vyšší individuální koeficient.
Koeficienty:
- M1: 1.00
- M2: 1.07
- M3: 1.14
- M4: 1.21
- J do 15 let: 1.21
- J nad 15 let: 1.14
- ŽJ: 1.21
- Z1: 1.14
- Z2: 1.28
- Tandem: 1.07 (ten se přičítá)
Časový limit závodu je 4 hodiny.
Pomocí koeficientů bude určeno celkové pořadí dvojic (i jednotlivců pro určení pořadí do Cyklomanu)
Masters (M1) - muži do 40 let (rok narození 2003 až 1984)
Oldies (M2) - muži nad 40 let (rok narození 1983 až 1974)
Rakváči (M3) - muži nad 50 let (rok narození 1973 až 1964)
Urnáči (M4) - muži nad 60 let (rok narození 1963 a starší)
Ženy (Z1) - ženy do 40 let (rok narození 2003 až 1984)
Dámy (Z2) - ženy nad 40 let (rok narození 1983 a starší)
Junioři (J) - muži do 20 let (rok narození 2004 a mladší)
Juniorky (ŽJ) - ženy do 20 let (rok narození 2004 a mladší)
Doporučené vybavení
svitavsko

Svitavsko

Horské nebo trekingové kolo, náhradní díly a duše, busola, mapník (běžný možno zakoupit v cykloprodejnách), povinná helma. Závodníci jsou sami odpovědni za své občerstvení v průběhu závodu. Mapu obdrží účastníci od pořadatele při prezentaci (turistická mapa SHOCART 1:50.000 - jedna pro dvojici).
Ukončení závoduZávod bude ukončen slavnostním vyhlášením vítězů.
Průběh akce
9.00 - prezentace + mapy (do 10.30 bude držena rezervace přihlášených přes NET, potom podle pořadí příchozích do naplnění počtu 50 dvojic)
11.40 - rozprava (opět důležitá, budou zmíněny některé vychytávky Vládi ne Hrušky, ale Qětáka) - rozpravu stahujte zde
12.00 - start první pětice
16.00 - dojezd do cíle
17.00 - 18.00zpracování a vyhlášení výsledků (bude provedeno co nejdříve, jak to bude možné)
Předpis Závod se koná za plného silničního provozu podle pravidel cyklistiky ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností. Protest je možné podat do 15 minut po dojezdu posledního závodníka s vkladem 300,- Kč. V případě zamítnutí se vklad nevrací.
Pravidla a podmínky
 1. Každý závodí zcela dobrovolně a je povinen dodržovat všechna aktuální vládní nařízení. Tento svůj závazek potvrdí podpisem prohlášení při prezentaci.
 2. Každý tým při prezentaci k závodu obdrží turistickou mapu, startovní průkaz a seznam všech kontrol. Účastníci si podle zadaných souřadnic na mapu vyznačí kontroly. Psací potřeby si zajistí každý sám.
 3. V okamžiku startu pořadatel vyhlásí bodové hodnoty kontrolních bodů, každý má různou hodnotu. Záleží na týmu, jakou strategii postupu zvolí, aby v daném časovém limitu získal co největší počet bodů.
 4. Startuje se po 5 týmech v pravidelných vlnách s intervaly po 5 minutách - do startovní zóny je proto nutné dostavit se s časovou rezervou tak, aby tým byl včas připraven na svůj startovní čas (vyznačen na startovním průkazu). Jestliže se tým dostaví později, přijde o své minuty bez náhrady.
 5. Průjezd kontrolami si závodníci značí do startovního průkazu. Závodníci v týmu jedou společně a musí být v průběhu závodu stále ve vzdálenosti "na doslech". Motem závodu je heslo "Ve dvou se to lépe táhne."
 6. Časový limit je pevně stanovený (4 hodiny) a každá minuta navíc je penalizována mínus 2 body za každou započatou minutu + progresivní penalizace podle následující tabulky.
  Progresivní penalizace:
  • 0 - 9 min: -0 bodů
  • 10 - 19 min: -50 bodů
  • 20 - 29 min: -100 bodů
  • 30 - 39 min: -150 bodů
  • 40 - 49 min: -200 bodů
  • 50 - 59 min: -250 bodů
  • nad 60 min: diskvalifikace
 7. Cizí pomoc na trati je vyloučena. Závodníkům využívajícím cizí pomoc (stopování) hrozí diskvalifikace.
 8. Pořadatelé prosí závodníky o respektování zásad chování v přírodě - neodhazování papírů a obalů atd.
Zlatá pravidla
 • dodržujte pravidla slušného pobytu v přírodě - zákaz ježdění na kole mimo cesty apod., nezanechávání odpadků v přírodě, ohleduplnost vůči ostatním turistům aj.
 • oba členové dvojice musí celý závod postupovat společně a nerozlučně, ve vzdálenosti "na doslech"
 • a už dvojice závod dokončí, nebo vzdá, je třeba odevzdat v cíli závodní průkazy
 • body ze špatně označené kontroly se nepočítají
 • je na zodpovědnosti závodníků, aby jejich závodní průkazy byly čitelné
 • během závodu není dovoleno projíždět prostorem ostrého a mapového startu
 • na trati budou rozmístěni traoví komisaři, kteří mohou diskvalifikovat závodníky porušující pravidla (zejména ježdění mimo cesty a nedodržení kontaktu "na doslech")
 • pomoc lidí neúčastnících se závodu není povolena
 • účastníci závodí dobrovolně a na vlastní nebezpečí, pořadatelé nejsou odpovědni za škody způsobené závodníky ani škody způsobené závodníkům
 • použití GPS navigací je povoleno
Ostatní pravidla Účastníci jsou povinni závod absolvovat s nasazenou a řádně připevněnou cyklistickou přilbou. Porušení tohoto pravidla znamená automaticky diskvalifikaci z celého závodu.

Mimo občerstvovací stanice platí přísný zákaz odhazování odpadků.

Při neúmyslném porušení pravidel může pořadatel udělit časovou penalizaci.

Závod se jede za plného silničního provozu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a řídit se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Organizátoři mají pouze informativní charakter a nemohou omezovat silniční provoz.

Přihláškou k závodu se závodník zavazuje dodržovat pravidla fair play, chovat se čestně, sportovně a s ohledem ke svým soupeřům, okolí a přírodě.

Závodníci mladší 18-ti let doloží před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce.

Organizátor a všechny spolupracující osoby a osoby spojené s organizací nenesou vůči vlastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po závodě.

Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností.

V případě odstoupení ze závodu je toto závodník povinen nahlásit nejbližší kontrole nebo na tel. čísle (bude doplněno).

Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.

Fotografie, filmové materiály a rozhovory s účastníky mohou být použity pro potřeby pořadatele.

Účastníci souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely pořadatele.

Pořadatel se zavazuje zacházet s osobními údaji dle zákona.
Vyhlášenívyhlášení výsledků bude v místě startu a cíle, včetně občerstvení
Zdravotní zajištěníZdravotní služba Moravská Třebová
Rozprava ke staženírozpravu stahujte zde

Komentáře

VD 10.05.2023, 16:00

Zdravím všechny příznivce orientačních závodů na horských kolech. Do závodu zbývá již jen něco málo více jak 14 dní a tak se můžete přihlašovat, abych měl představu kolik nás bude. Pevně věřím, že nás bude více jako loňských 24 dvojic. Oslovte svoje známé a kamarády a přijeďte poznat krásné okolí Moravské Třebové.
S pozdravem šlapej dál Vladimír Dokoupil

VD 18.05.2023, 15:14

Zdravím podruhé. Na závod je již vše připraveno a snad nám bude přát i počasí. A tak chybí to nejdůležitější a tím jsou účastníci, zatím přihlášených jedenáct dvojic je opravdu málo. Pojďme to zkusit ještě jednou, oslovit své známé a kamarády, takové ty hobíky, kteří jezdí pro radost a dobrý pocit. Navíc jsou povolena elektrokola, která budou mít svou vlastní klasifikaci. Je to sice závod, ale takový netradiční, kdy si trasu a počet ujetých kilometrů určuje každý sám, a to jak se mu vedlo se dozví až v cíli. A snad někoho zláká i to, že pro nejmenší účastníky je připraven drobný dárek, pro účastnice-ženy tzv. „ženskᓠtombola a na konec i tombola pro všechny závodníky (je pouze nutné být přítomen losování, alespoň jeden z dvojice).
Poznámka 1: Startovní čísla se nelosují, jsou přidělena podle příchodu na prezentaci, kdo by potřeboval startovat na začátku nebo na konci, dejte mi vědět a dá se to zařídit.
Poznámka 2: Hledají se dvě dvojice, které budou chtít mapu s již zakreslenými kontrolami (vzory), nevýhodou ovšem je, že samotnou mapu budou mít k dispozici až opadne počáteční nával na překreslování vlastních map z vystavených vzorů.
S pozdravem šlapej dál Vladimír Dokoupil

Dasa dulajova 21.05.2023, 21:22

 1. Ahoj, nekdo volny nenarocny se mno do dvojice? 😉

VD 25.05.2023, 08:01

Zdravím potřetí. Kontrol umístěných v terénu pomalu přibývá, stejně jako počet přihlášených dvojic. Předpověď na sobotu je také příznivá, tak si přijďte užít pěkný cyklistický, pro některé turistický, zážitek.
Poznámka: Dorazte i vy, kteří nemáte dopředu dohodnutého paráka, třeba se zadaří a vytvoříte tým na místě.
S pozdravem šlapej dál Vladimír Dokoupil

TomᚠSedláček 28.05.2023, 19:26

Výsledky ze závodu jsou uloženy na disku k prohlížení

Díky Qětákovi za obětování spousty volných odpolední a dní na přípravu a uspořádání krásného a náročného závodu a už se těším na další ročník. A žije BACH!

Daniel Koutný 28.05.2023, 20:48

A fotky z orientačního závodu 27.5.2023 budou kde ?

VD 29.05.2023, 15:53

… tak velký sportovní zážitek a tak malý ohlas! Tome, díky za kladný komentář na závod, i když vím, že jsem tam měl nějaké nedostatky.
Fotodokumentace bude následovat.
S pozdravem šlapej dál Vladimír Dokoupil

Michal Kobelka 29.05.2023, 20:27

Díky za skvělý závod. Za nás naprosto perfektní – nikde jsme nebloudili, počasí vyšlo na jedničku a opravdu jsme si to užili. Koukal jsem a jel jsem ho přesně po 20 letech – doufám, že další rozestup už nebude tak dlouhý.

VD 30.05.2023, 08:25

Pozdrav všem. Doufám, že jste si letošní BACH užili k plné spokojenosti, kontroly byly pěkné, počasí nám přálo a gulᚠv cíli výborný.
Poděkování generálnímu partnerovi závodu – firmě ORCZ za materiální a finanční podporu, celému týmu pořadatelů a vám všem za účast a hodnotné výkony. I já sám jsem se snažil, aby všechno klapalo, jak mělo.

Přikládám odkaz na fotodokumentaci, snad se tam všichni najdete.

S pozdravem šlapej dál Vladimír Dokoupil

PS. V úterý odpoledne vyráží „bétéčko“ na úklid kontrol. Kdo má zájem, může se k nám připojit – v 16.00 na „staďasu“.

VD 20.07.2023, 07:50

Se souhlasem autorů (Vlaďka a LukᚠMaškovi) sdílím jejich video z letošního závodu, který byl jejich prvním „orienákem“. Snad přispěje k budoucí účasti dalších „hobíků“, pro které je tento závod primárně určen. https://www.youtube.com/watch?…
S pozdravem šlapej dál Vladimír Dokoupil
Napsat nový příspěvek

Jméno: *

E-mail:

Text příspěvku: *
* - povinný údaj
Pozn.: Pokud budete přihlášeni ke svému účtu a napíšete příspěvek, budete mít možnost si jej později opravit.