Bohemian Adventures CHallenge

Hlavní partneři závoduOR-CZ spol. s r. o.
CK Slovan Moravská Třebová
Propozice akce4. závod seriálu CYKLOMAN - 2024
Druh akceCykloturistická akce na horských či trekingových kolech s prvky navigace podle turistické mapy - měřítko 1 : 50000. Závod je určen pro dvojice - mužské, dámské i smíšené - pro aktivní bikery nebo pro příležitostné hobíky - tempo i trasu si určujete Vy. Morálním vítězem se stává každý, kdo překoná vlastní lenost a dorazí úspěšně do cíle.
Jsou povolena i elektrokola, ale v tomto případě budou závodníci ve výsledcích zařazeni až za posledními na normálních kolech. Bude vyhlášena pouze nejlepší dvojice.
PořadatelCK Slovan Moravská Třebová
Termín konánísobota 25.5.2024
Místo a čas startuMoravská Třebová – fotbalové hřiště TJ Slovan, Nádražní ul. 19 v 12.00 hod
CílMoravská Třebová – fotbalové hřiště TJ Slovan, Nádražní ul. 19
Ředitel závoduVladimír Dokoupil, tel. 724 927 157
Hlavní rozhodčíVladimír Dokoupil
Přihlášky v místě prezentace nebo online. Online přihlášené dvojice závodníků budou mít v sobotu 25. května do 10:30 hodin drženou rezervaci. Online přihlašování bude umožněno do středy 22. května. Závodu se může zúčastnit maximálně 50 dvojic.


Přehled přihlášených
Prezentacev místě startu – od 9.00 hod do 11.15 hod. (rezervace držena do 10.30)
Podmínka účastiamatérský závod
Startovnéjunioři a juniorky 100 Kč, ostatní 250 Kč (mapa, menu pro platící online předem, pití)
Tra závoduorientační závod dvojic na 4 hodiny
závodníci startují v 5 minutových intervalech v pořadí podle losování ve skupinách po 5 dvojicích.
Prostor závoduCentrum závodu je fotbalový stadión SKP Slovan Moravská Třebová. Celý závod se pak odehrává v okolí Moravské Třebové. Je možné jezdit po všech veřejných komunikacích a zpevněných lesních cestách, nikoliv lesem, pastvinou a volnou přírodou. Děkujeme za dodržení tohoto základního pravidla. Závod se koná za plného silničního provozu a je nutné dodržovat jeho pravidla.
Kategorie Závod probíhá v týmech, které tvoří předem domluvené dvojice (jednotlivci bez spolujezdců mohou tým sestavit na místě). Jede se pouze v jedné kategorii (Masters) s handicapem. Za dvojici se koeficienty nesčítají jako tomu bylo dříve. Pro dvojici je platný ten vyšší individuální koeficient.
Koeficienty:
- M1: 1.00
- M2: 1.05
- M3: 1.10
- M4: 1.15
- J do 15 let: 1.20
- J nad 15 let: 1.10
- ŽJ: 1.15
- Z1: 1.10
- Z2: 1.20
- Tandem: 0.05 (ten se přičítá)
Časový limit závodu je 4 hodiny.
Pomocí koeficientů bude určeno celkové pořadí dvojic (i jednotlivců pro určení pořadí do Cyklomanu)
Masters (M1) - muži do 40 let (rok narození 2004 až 1985)
Oldies (M2) - muži nad 40 let (rok narození 1984 až 1975)
Rakváči (M3) - muži nad 50 let (rok narození 1974 až 1965)
Urnáči (M4) - muži nad 60 let (rok narození 1964 a starší)
Ženy (Z1) - ženy do 40 let (rok narození 2004 až 1985)
Dámy (Z2) - ženy nad 40 let (rok narození 1984 a starší)
Junioři (J) - muži do 20 let (rok narození 2005 a mladší)
Juniorky (ŽJ) - ženy do 20 let (rok narození 2005 a mladší)
Doporučené vybavení
svitavsko

Svitavsko

Horské nebo trekingové kolo, náhradní díly a duše, busola, mapník (běžný možno zakoupit v cykloprodejnách), povinná helma. Závodníci jsou sami odpovědni za své občerstvení v průběhu závodu. Zakreslenou mapu obdrží účastníci od pořadatele při prezentaci (turistická mapa SHOCART 1:50.000 - jedna pro dvojici). Originál turistickou mapu bude možné zakoupit při prezentaci (cca 15 ks, 150 Kč za kus)
Ukončení závoduZávod bude ukončen slavnostním vyhlášením vítězů.
Průběh akce
9.00 - prezentace + mapy (do 10.30 bude držena rezervace přihlášených přes NET, potom podle pořadí příchozích do naplnění počtu 50 dvojic)
11.30 - rozprava (opět důležitá, budou zmíněny některé vychytávky Vládi ne Hrušky, ale Qětáka) - rozpravu prohlížejte zde
12.00 - start první pětice
16.00 - dojezd do cíle
17.00 - 18.00zpracování a vyhlášení výsledků (bude provedeno co nejdříve, jak to bude možné)
Předpis Závod se koná za plného silničního provozu podle pravidel cyklistiky ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností. Protest je možné podat do 15 minut po dojezdu posledního závodníka s vkladem 300,- Kč. V případě zamítnutí se vklad nevrací.
Pravidla a podmínky
 1. Každý závodí zcela dobrovolně a je povinen dodržovat všechna aktuální vládní nařízení. Tento svůj závazek potvrdí podpisem prohlášení při prezentaci.
 2. Každý tým při prezentaci k závodu obdrží mapu, startovní průkaz a seznam všech kontrol. Kontroly jsou na obdržené mapě již vyznačené. Psací potřeby jsou i tak nutné, zajistí si je každý sám.
 3. V okamžiku startu pořadatel vyhlásí bodové hodnoty kontrolních bodů, každý má různou hodnotu. Záleží na týmu, jakou strategii postupu zvolí, aby v daném časovém limitu získal co největší počet bodů.
 4. Startuje se po 5 týmech v pravidelných vlnách s intervaly po 5 minutách - do startovní zóny je proto nutné dostavit se s časovou rezervou tak, aby tým byl včas připraven na svůj startovní čas (vyznačen na startovním průkazu). Jestliže se tým dostaví později, přijde o své minuty bez náhrady.
 5. Průjezd kontrolami si závodníci značí do startovního průkazu. Závodníci v týmu jedou společně a musí být v průběhu závodu stále ve vzdálenosti "na doslech". Motem závodu je heslo "Ve dvou se to lépe táhne."
 6. Časový limit je pevně stanovený (4 hodiny) a každá minuta navíc je penalizována mínus 2 body za každou započatou minutu + progresivní penalizace podle následující tabulky.
  Progresivní penalizace:
  • 0 - 9 min: -0 bodů
  • 10 - 19 min: -50 bodů
  • 20 - 29 min: -100 bodů
  • 30 - 39 min: -150 bodů
  • 40 - 49 min: -200 bodů
  • 50 - 59 min: -250 bodů
  • nad 60 min: diskvalifikace
 7. Cizí pomoc na trati je vyloučena. Závodníkům využívajícím cizí pomoc (stopování) hrozí diskvalifikace.
 8. Pořadatelé prosí závodníky o respektování zásad chování v přírodě - neodhazování papírů a obalů atd.
Zlatá pravidla
 • dodržujte pravidla slušného pobytu v přírodě - zákaz ježdění na kole mimo cesty apod., nezanechávání odpadků v přírodě, ohleduplnost vůči ostatním turistům aj.
 • oba členové dvojice musí celý závod postupovat společně a nerozlučně, ve vzdálenosti "na doslech"
 • a už dvojice závod dokončí, nebo vzdá, je třeba odevzdat v cíli závodní průkazy
 • body ze špatně označené kontroly se nepočítají
 • je na zodpovědnosti závodníků, aby jejich závodní průkazy byly čitelné
 • během závodu není dovoleno projíždět prostorem ostrého a mapového startu
 • na trati budou rozmístěni traoví komisaři, kteří mohou diskvalifikovat závodníky porušující pravidla (zejména ježdění mimo cesty a nedodržení kontaktu "na doslech")
 • pomoc lidí neúčastnících se závodu není povolena
 • účastníci závodí dobrovolně a na vlastní nebezpečí, pořadatelé nejsou odpovědni za škody způsobené závodníky ani škody způsobené závodníkům
 • použití GPS navigací je povoleno
Ostatní pravidla Účastníci jsou povinni závod absolvovat s nasazenou a řádně připevněnou cyklistickou přilbou. Porušení tohoto pravidla znamená automaticky diskvalifikaci z celého závodu.

Mimo občerstvovací stanice platí přísný zákaz odhazování odpadků.

Při neúmyslném porušení pravidel může pořadatel udělit časovou penalizaci.

Závod se jede za plného silničního provozu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a řídit se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Organizátoři mají pouze informativní charakter a nemohou omezovat silniční provoz.

Přihláškou k závodu se závodník zavazuje dodržovat pravidla fair play, chovat se čestně, sportovně a s ohledem ke svým soupeřům, okolí a přírodě.

Závodníci mladší 18-ti let doloží před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce.

Organizátor a všechny spolupracující osoby a osoby spojené s organizací nenesou vůči vlastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po závodě.

Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností.

V případě odstoupení ze závodu je toto závodník povinen nahlásit nejbližší kontrole nebo na tel. čísle (bude doplněno).

Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.

Fotografie, filmové materiály a rozhovory s účastníky mohou být použity pro potřeby pořadatele.

Účastníci souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely pořadatele.

Pořadatel se zavazuje zacházet s osobními údaji dle zákona.
Vyhlášenívyhlášení výsledků bude v místě startu a cíle, včetně občerstvení
Zdravotní zajištěníZdravotní služba Moravská Třebová
Rozpravarozpravu prohlížejte zde
bach-2024

Komentáře

VD 30.04.2024, 14:10

Zdravím všechny příznivce orientačních závodů na horských kolech. Rok uplynul jako voda a již za necelý měsíc nás čeká další ročník BACHu. Papírově již mám vše připravené a tak věřím, že nás opět čeká pěkný a zajímavý závod, při kterém budete mít možnost poznat krásné okolí Moravské Třebové. Tak se můžete začít přihlašovat. A také oslovte své známé a kamarády, ten závod stojí za to.
S pozdravem šlapej dál Vladimír Dokoupil

Maroš erdziak 03.05.2024, 14:03

Zdravím,
Je možné se někde přihlasovat na závod Online? Nenašel sem žádny odkaz.
Děkuji

VD 09.05.2024, 11:18

… odkaz na přihlašování byl doplněn zde v propozicích výše.
S pozdravem šlapej dál Vladimír Dokoupil

Daša Dulajova 14.05.2024, 19:50

Ahoj, shánim partnera/ku na pohodovou vyjizďku 😉

VD 21.05.2024, 08:07

Zdravím a prosím všechny závodníky, kteří počítají se svou účastí v závodě, aby se také přihlásili. Je to důležité pro objednání počtu jídel. Ti předem přihlášení budou mít nárok na plnohodnotné závodnické menu (přírodní plátek masa s rýží), ostatní pak pouze výběr z denního menu restaurace (a to je docela omezené). Tak v sobotu na startu na shledanou.
S pozdravem šlapej dál VD

VD 21.05.2024, 11:15

… přijďte i vy co nemáte paráka dopředu domluveného, buď vytvoříte dvojici na místě, a když nebude s kým, tak budeš moct do závodu vyrazit jako jednotlivec (ale ten bude opravdu jen jeden).

TomᚠSedláček 26.05.2024, 08:58

Opravené výsledky jsou k dispozici k prohlížení.

Ve výsledcích chyběla kontrola 11 startovní dvojici číslo 2

VD 27.05.2024, 10:57

Pozdrav všem. Máme za sebou další ročník BACHu. A protože se ke mně nedostaly žádné zásadní připomínky, věřím, že to byl i ročník povedený. Ale kdyby někdo měl nějaký námět, jak příští rok závod vylepšit (jako kluci Brňáci), tak mi dejte vědět.
Chtěl bych poděkovat:

 • patronovi závodu firmě ORCZ, za finanční účast a věcné dary do tomboly
 • všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na zajištění a vyhodnocení výsledků závodu
 • Vám všem za účast a pochvalná slova po ukončení závodu

Na závěr ještě přikládám odkaz na fotodokumentaci z přípravy, průběh a vyhlášení. Snad se tam někde všichni najdete: https://www.rajce.idnes.cz/…cyklomanbach

VD 27.05.2024, 11:08

A ještě pozvánka: kdo by si chtěl zajet „orienák“ nanečisto, může přijít v úterý 28.5. v 16.00 na start vyjížďky „bétéčka“ a může se tak zapojit do „úklidu“ kontrol.
Etapa: https://www.bt2000.cz/?…
Napsat nový příspěvek

Jméno: *

E-mail:

Text příspěvku: *
* - povinný údaj
Pozn.: Pokud budete přihlášeni ke svému účtu a napíšete příspěvek, budete mít možnost si jej později opravit.