Možnosti, jak dostat prohlášení na papír:
 • stáhnout prohlášení ve formátu rtf (možno provést vlastní úpravy např. Wordem)
 • vytisknout prohlášení (vybrat z menu vašeho prohlížeče: Soubor - Tisk (Ctrl P))
 • PROHLÁŠENÍ
  Závod: Cykloman 2023 - Bohemian Adventures CHallenge, konaný dne: 27.5.2023
  Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji:
  • že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by bránila mé účasti v závodu
  • že jsem se seznámil s bezpečnostními předpisy závodu a zavazuji se je dodržovat
  • že beru veškerou zodpovědnost na svoji osobu za škodu způsobenou na zdraví a věcech mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během a po závodu až do jeho oficiálního ukončení
  Příjmení a jménoBydlištěPodpis