Obecné propozice Cyklomanu platné v roce 2012

Startovné:
děti a mládež do 15 let zdarma (pouze v závodech Cyklománek)
junioři/juniorky 50,- Kč / osobu
ostatní 150,- Kč / osobu
ze startovného bude zajištěno základní občerstvení - nápoje, párek, ovoce, oplatky, …
Počet závodů:
10 (do pořadí se bude započítávat 7 závodů s nejvyšším bodovým ziskem)
minimální počet závodů nutných pro vyhlášení na závěrečném Galavečeru jsou 3 závody
Bodování:
každý závod bude bodován stejným způsobem podle klíče:
Pořadí1. (vítěz)2.3.4.5.6....95.96.97....
Bodů100 bodů97 bodů95 bodů93 bodů92 bodů91 bodů... bodů2 body1 bod1 bod1 bod
Poznámka: Pokud bude více účastníků jak 96, získává každý další po jednom bodu.
Kategorie:
Masters (M1) - muži do 40 let (rok narození 1992 až 1973)
Oldies (M2) - muži nad 40 let (rok narození 1972 až 1963)
Rakváči (M3) - muži nad 50 let (rok narození 1962 až 1953)
Urnáči (M4) - muži nad 60 let (rok narození 1952 a starší)
Ženy (Z1) - ženy do 40 let (rok narození 1992 až 1973)
Dámy (Z2) - ženy nad 40 let (rok narození 1972 až 1963)
Rakvičky (Z3) - ženy nad 50 let (rok narození 1962 a starší)
Junioři (J) - muži do 20 let (rok narození 1993 a mladší)
Juniorky (ŽJ) - ženy do 20 let (rok narození 1993 a mladší)
Poznámka:
Každá z těchto kategorií má své samostatné bodování + tzv. absolutní bodování, podle kterého se také určí absolutní cykloman v kalendářním roce. Toto absolutní bodování se bude ve výsledkových listinách uvádět v závorce vždy za bodováním z kategorie a toto absolutní bodování bude také rozhodující při rovnosti bodů v kategorii.
V případě shody bodů v absolutním bodování dále rozhoduje vyšší počet prvních míst, případně vyšší počet dalších míst v pořadí.
Příklad: Norbert Budig závodník kategorie Rakváči - "M3"
Skončí v triatlon sprintu v abs. pořadí na 10. místě, ve své kategorii však bude jako první. Ve výsledkové listině se objeví:
Norbert Budig 100 (87) bodů (100 bodů ve své kategorii jako vítěz / 87 absolutních bodů za 10. místo)