Obecné propozice Cyklomanu platné v roce 2018

Startovné:
děti a mládež do 15 let zdarma (pouze v závodech Cyklománek)
junioři/juniorky 50,- Kč / osobu
ostatní 150,- Kč / osobu
ze startovného bude zajištěno základní občerstvení - nápoje, párek, ovoce, oplatky, …
Počet závodů:
10 (do pořadí se bude započítávat 7 závodů s nejvyšším bodovým ziskem)
minimální počet závodů nutných pro vyhlášení na závěrečném Galavečeru je 5 závodů
Bodování:
každý závod bude bodován stejným způsobem podle klíče:
Pořadí1. (vítěz)2.3.4.5.6....95.96.97....
Bodů100 bodů97 bodů95 bodů93 bodů92 bodů91 bodů... bodů2 body1 bod1 bod1 bod
Poznámka: Pokud bude více účastníků jak 96, získává každý další po jednom bodu.
Kategorie:
Masters (M1) - muži do 40 let (rok narození 1998 až 1979)
Oldies (M2) - muži nad 40 let (rok narození 1978 až 1969)
Rakváči (M3) - muži nad 50 let (rok narození 1968 až 1959)
Urnáči (M4) - muži nad 60 let (rok narození 1958 a starší)
Ženy (Z1) - ženy do 40 let (rok narození 1998 až 1979)
Dámy (Z2) - ženy nad 40 let (rok narození 1978 a starší)
Junioři (J) - muži do 20 let (rok narození 1999 a mladší)
Juniorky (ŽJ) - ženy do 20 let (rok narození 1999 a mladší)
Poznámka:
Každá z těchto kategorií má své samostatné bodování + tzv. absolutní bodování, podle kterého se také určí absolutní cykloman v kalendářním roce. Toto absolutní bodování se bude ve výsledkových listinách uvádět v závorce vždy za bodováním z kategorie a toto absolutní bodování bude také rozhodující při rovnosti bodů v kategorii.
V případě shody bodů v absolutním bodování dále rozhoduje vyšší počet prvních míst, případně vyšší počet dalších míst v pořadí.
Příklad: Norbert Budig závodník kategorie Urnáči - "M4"
Skončí v triatlon sprintu v abs. pořadí na 10. místě, ve své kategorii však bude jako první. Ve výsledkové listině se objeví:
Norbert Budig 100 (87) bodů (100 bodů ve své kategorii jako vítěz / 87 absolutních bodů za 10. místo)
Nové pravidlo platné od roku 2018:
Do seriálu Cykloman se bude do závěrečného bodování počítat pořadí v jednotlivých závodech jen těm účastníkům, kteří mají alespoň tři závody a pro vyhlášení na prvních třech místech na závěrečném Galavečeru je minimální počet 5 závodů.