Bohemian Adventures CHallenge

Propozice akce3. závod seriálu CYKLOMAN - 2019
Druh akceCykloturistická akce na horských či trekingových kolech s prvky navigace podle turistické mapy. Závod je určen pro dvojice - mužské, dámské i smíšené - pro aktivní bikery nebo pro příležitostné hobíky - tempo i trasu si určujete Vy. Morálním vítězem se stává každý, kdo překoná vlastní lenost a dorazí úspěšně do cíle.
PořadatelCK Slovan Moravská třebová
Termín konáníneděle 26.5.2019
Místo a čas startuMoravská Třebová – fotbalové hřiště TJ Slovan, Nádražní ul. 19 ve 11.00 hod
CílMoravská Třebová – fotbalové hřiště TJ Slovan, Nádražní ul. 19
Ředitel závoduVladimír Dokoupil, tel. 724 927 157
Hlavní rozhodčíVladimír Dokoupil
Přihláškyv místě prezentace nebo na webu
Prezentacev místě startu – od 9.00 hod do 10.00 hod.
Podmínka účastiamatérský závod
Startovnéjunioři a juniorky 100 Kč, ostatní 200 Kč (1 x mapa, 2 x menu, 2 x pití)
Trať závoduorientační závod dvojic na 4 hodiny
závodníci startují v 5 minutových intervalech v pořadí podle losování ve skupinách po 5 dvojicích.
Prostor závoduCentrum závodu je fotbalový stadión SKP Slovan Moravská Třebová. Celý závod se pak odehrává v okolí Moravské Třebové. Je možné jezdit po všech veřejných komunikacích a zpevněných lesních cestách, nikoliv lesem, pastvinou a volnou přírodou. Děkujeme za dodržení tohoto základního pravidla. Závod se koná za plného silničního provozu a je nutné dodržovat jeho pravidla.
Kategorie Závod probíhá v týmech, které tvoří předem domluvené dvojice (jednotlivci bez spolujezdců mohou tým sestavit na místě). Jede se pouze v jedné kategorii (Masters) s handicapem.
Koeficienty:
- M1: 1.00
- M2: 1.05
- M3: 1.10
- M4: 1.15
- J do 15 let: 1.15
- J nad 15 let: 1.10
- ŽJ: 1.15
- Z1: 1.15
- Z2: 1.25
- Tandem: 1.10
Časový limit závodu je 4 hodiny.
Pomocí koeficientů bude určeno celkové pořadí dvojic (i jednotlivců pro určení pořadí do Cyklomanu)
Masters (M1) - muži do 40 let (rok narození 1999 až 1980)
Oldies (M2) - muži nad 40 let (rok narození 1979 až 1970)
Rakváči (M3) - muži nad 50 let (rok narození 1969 až 1960)
Urnáči (M4) - muži nad 60 let (rok narození 1959 a starší)
Ženy (Z1) - ženy do 40 let (rok narození 1999 až 1980)
Dámy (Z2) - ženy nad 40 let (rok narození 1979 a starší)
Junioři (J) - muži do 20 let (rok narození 2000 a mladší)
Juniorky (ŽJ) - ženy do 20 let (rok narození 2000 a mladší)
Doporučené vybavení
svitavsko

Svitavsko

Horské nebo trekingové kolo, náhradní díly a duše, busola, mapník (běžný možno zakoupit v cykloprodejnách), povinná helma. Závodníci jsou sami odpovědni za své občerstvení v průběhu závodu. Mapu obdrží účastníci od pořadatele při prezentaci (turistická mapa SHOCART 1:50.000 - jedna pro dvojici).
Ukončení závoduZávod bude ukončen slavnostním vyhlášením vítězů maximálně dvě hodiny po dojezdu poslední dvojice (to je asi mezi 17. - 18. hodinou).
Průběh akce
9.00 - 10.15prezentace + mapy (do 9.30 bude držena rezervace přihlášených přes NET, potom podle pořadí příchozích do naplnění počtu 50 dvojic)
10.15 - 10.30rozprava
10.30 - 11.00losování startovních čísel
11.00 - 12.00start
15.00 - 16.00dojezd do cíle
16.00 - 18.00zpracování a vyhlášení výsledků (bude provedeno co nejdříve, jak to bude možné)
Přihlášky na akcipřihlásit se lze předem u kontaktní osoby nebo při prezentaci u pořadatelů závodu, případně přes web:
pokud jste již registrovaní, pak se po přihlášení ke svému účtu přihlašte k závodu a do poznámky napište jména vaší dvojice, např. Schneider Luděk - Schneiderová Bedřiška. Tímto stylem se pokud možno přihlaste oba. Pokud nemáte partnera, tak prosím vyplňte hledám partnera. V případě změny partnera lze zrušit svou přihlášku a přihlásit se znovu.
kontakt: Vladimír Dokoupil, tel. 724 927 157

Počet účastníků je přísně limitován - akce se zúčastní prvních 50 přihlášených týmů.
Předpis Závod se koná za plného silničního provozu podle pravidel cyklistiky ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností. Protest je možné podat do 15 minut po dojezdu posledního závodníka s vkladem 300,- Kč. V případě zamítnutí se vklad nevrací.
Pravidla a podmínky
 1. Každý závodí zcela dobrovolně a je povinen podepsat prohlášení.
 2. Každý tým při prezentaci k závodu obdrží turistickou mapu, startovní průkaz a seznam všech kontrol. Účastníci si podle zadaných souřadnic na mapu vyznačí kontroly. Psací potřeby si zajistí každý sám.
 3. V okamžiku startu pořadatel vyhlásí bodové hodnoty kontrolních bodů, každý má různou hodnotu. Záleží na týmu, jakou strategii postupu zvolí, aby v daném časovém limitu získal co největší počet bodů.
 4. Startuje se po 5 týmech v pravidelných vlnách s intervaly po 5 minutách - do startovní zóny je proto nutné dostavit se s časovou rezervou tak, aby tým byl včas připraven na svůj startovní čas (vyznačen na startovním průkazu). Jestliže se tým dostaví později, přijde o své minuty bez náhrady.
 5. Průjezd kontrolami si závodníci značí do startovního průkazu. Závodníci v týmu jedou společně a musí být v průběhu závodu stále ve vzdálenosti "na doslech". Motem závodu je heslo "Ve dvou se to lépe táhne."
 6. Časový limit je pevně stanovený (4 hodiny) a každá minuta navíc je penalizována mínus 2 body za každou započatou minutu + progresivní penalizace podle následující tabulky.
  Progresivní penalizace:
  • 0 - 9 min: -0 bodů
  • 10 - 19 min: -50 bodů
  • 20 - 29 min: -100 bodů
  • 30 - 39 min: -150 bodů
  • 40 - 49 min: -200 bodů
  • 50 - 59 min: -250 bodů
  • nad 60 min: diskvalifikace
 7. Cizí pomoc na trati je vyloučena. Závodníkům využívajícím cizí pomoc (stopování) hrozí diskvalifikace.
 8. Pořadatelé prosí závodníky o respektování zásad chování v přírodě - neodhazování papírů a obalů atd.
Zlatá pravidla
 • dodržujte pravidla slušného pobytu v přírodě - zákaz ježdění na kole mimo cesty apod., nezanechávání odpadků v přírodě, ohleduplnost vůči ostatním turistům aj.
 • oba členové dvojice musí celý závod postupovat společně a nerozlučně, ve vzdálenosti "na doslech"
 • ať už dvojice závod dokončí, nebo vzdá, je třeba odevzdat v cíli závodní průkazy
 • body ze špatně označené kontroly se nepočítají
 • je na zodpovědnosti závodníků, aby jejich závodní průkazy byly čitelné
 • během závodu není dovoleno projíždět prostorem ostrého a mapového startu
 • na trati budou rozmístěni traťoví komisaři, kteří mohou diskvalifikovat závodníky porušující pravidla (zejména ježdění mimo cesty a nedodržení kontaktu "na doslech")
 • pomoc lidí neúčastnících se závodu není povolena
 • účastníci závodí dobrovolně a na vlastní nebezpečí, pořadatelé nejsou odpovědni za škody způsobené závodníky ani škody způsobené závodníkům
 • použití GPS navigací je povoleno
Ostatní pravidla Účastníci jsou povinni závod absolvovat s nasazenou a řádně připevněnou cyklistickou přilbou. Porušení tohoto pravidla znamená automaticky diskvalifikaci z celého závodu.

Mimo občerstvovací stanice platí přísný zákaz odhazování odpadků.

Při neúmyslném porušení pravidel může pořadatel udělit časovou penalizaci.

Závod se jede za plného silničního provozu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a řídit se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Organizátoři mají pouze informativní charakter a nemohou omezovat silniční provoz.

Přihláškou k závodu se závodník zavazuje dodržovat pravidla fair play, chovat se čestně, sportovně a s ohledem ke svým soupeřům, okolí a přírodě.

Závodníci mladší 18-ti let doloží před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce.

Organizátor a všechny spolupracující osoby a osoby spojené s organizací nenesou vůči vlastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po závodě.

Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností.

V případě odstoupení ze závodu je toto závodník povinen nahlásit nejbližší kontrole nebo na tel. čísle (bude doplněno).

Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.

Fotografie, filmové materiály a rozhovory s účastníky mohou být použity pro potřeby pořadatele.

Účastníci souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely pořadatele.

Pořadatel se zavazuje zacházet s osobními údaji dle zákona.
Vyhlášenívyhlášení výsledků bude v místě startu a cíle, včetně občerstvení
Zdravotní zajištěníZdravotní služba Moravská Třebová

Komentáře

VD 22.05.2019, 07:57

Ahoj, závodníci. Pro náš závod je již téměř vše připraveno. Počasí nám snad taky bude přát: ani zima, ani horko a když nějaká voda, tak přiměřeně. Jenom Vás chci upozornit na úpravu časů oproti „běžnému“ sobotnímu závodu:
9.00 – 10.15 prezentace v centru závodu, zpracování map
10.15 – 10.30 h. seznámení účastníků s pravidly závodu
10.30 – 11.00 h. losování startovních čísel
11.00 – 11.45 h. start závodu
15.00 – 15.50 h. dojezd do cíle
Následuje vyhodnocení a vyhlášení výsledků.
Nyní se již stačí jen přihlásit a v neděli dorazit na start.
Poznámka: Šatna na převlečení a sprcha po závodě bude k dispozici. A také prostředky pro mytí kol.
S pozdravem šlapej dál VD

VD 27.05.2019, 08:15

Ahoj, všichni. Tak to máme za sebou. Děkuji všem za účast a skládám poklonu za předvedené výkony. Brzy se dočkáte i fotek, které musím ještě trochu protřídit a také oficiálních výsledků, až je Tomáš doladí.
A jestli máte k závodu nějaké připomínky nebo náměty, tak mi je sem napište, abych se zamyslel a do příštího BACHa ještě vylepšil, co se dá.
S pozdravem šlapej dál VD

Franta 27.05.2019, 11:16

Pěkná akce, velká pochvala pro pořadatele. Díky đźš´

Pepa a Věra 27.05.2019, 12:15

Každý rok se pravidelně účastníme a pokaždé jsme nadšeni úrovní a atmosférou této akce. Velký dík a obdiv všem organizátorům

Tomáš Sedláček 27.05.2019, 20:06

Výsledky orientačního závodu ke stažení

VD 28.05.2019, 08:32

Ahoj. Pokud se chce někdo podělit o GPS záznam z absolvované trasy, nechť tak učiní.

Pokud si chce někdo připomenout zážitky ze závodu, může tak učinit zde: http://cykloman.rajce.idnes.cz/…-05-26_BACH/

A pokud se Vám závod líbil, řekněte o něm svým známým. Bylo by krásné někdy příště naplnit plný počet padesáti dvojic.
S pozdravem šlapej dál VD

Petr Štěpánek 28.05.2019, 13:15

O řádek výše je trasa já a Martin Berka.

Petr RWE 29.05.2019, 17:17

Peťo,čas 4:08 a v pohybu máš 3:33 ??? Kde jsi to profláknul?Za tu dobu jsi možná dojel i na Roubaninu?

Petr Štěpánek 30.05.2019, 07:58

Jeden defekt což je ztráta asi 10min.

Petr RWE 30.05.2019, 08:45

a ten zbytek na pivko…
Napsat nový příspěvek

Jméno: *

E-mail:

Text příspěvku: *
* - povinný údaj
Pozn.: Pokud budete přihlášeni ke svému účtu a napíšete příspěvek, budete mít možnost si jej později opravit.