Powerman Kunčina

Propozice akce6. závod seriálu CYKLOMAN - 2020
Druh akceZávod skládající se z crosscountry závodu na horských kolech a terénního běhu
PořadatelCK SLOVAN Moravská Třebová
Termín konánísobota 8.8.2020
Místo a čas startuareál hřiště Kunčina, ve 13.30 hod
Cílareál hřiště Kunčina
Ředitel závoduLeoš Honzírek, tel. 737 751 053
Roman Richter, tel. 603 893 481
Hlavní rozhodčíLeoš Honzírek
Přihláškyv místě prezentace
Prezentacev místě startu – od 12.00 hod do 13.00 hod., rozprava ve 13.20 hod
Podmínka účastiamatérský závod
Startovnéjunioři a juniorky 100 Kč, ostatní 200 Kč
Trať závoduZávod skládající se z crosscountry závodu na horských kolech a terénního běhu.
Centrum závodu se nachází u fotbalového hřiště v Kunčině. Depo bude vybudováno na travnaté ploše za plotem stadionu. Pořadí disciplín je horské kolo (8 km) - terénní běh (3 km) - horské kolo (14 km).

Pro letošní rok pořadatelé zkrátili první cyklistickou část. Ubyly kilometry i těžká stoupání. Závod je možné ukončit po dokončení běhu. Tím je závod zjednodušen i pro hobby účastníky.

Ukončení závodu po běhu je nutné nahlásit rozhodčím. Tito závodníci budou klasifikováni za všemi jezdci, kteří dojedou i druhou cyklistickou část.
Start závodu u fotbalového stadionu. Trasa zkráceného prvního kola je zřejmá z přiložené mapy. Poté stejnou cestou zpět ke stadionu. Zde povinné sesednutí z kola ještě na silnici a do depa pěšky.
Následně běh přes koleje a 3 km okruh po polní cestě. Na závěr opět přes koleje do depa. Zde si bereme kolo, dojdeme před stadion a pokračujeme na kole původní loňský dlouhý okruh. Trať bude průběžně značena tak, aby se dala co nejdříve vyzkoušet. Druhou část sjezdu k Nové Vsi (od přejezdu silnice k mostu pod lesem) je možné nahradit objetím po silnici.

Po dojetí druhého cyklistického okruhu je na závěr závodu tradičně zařazen běh okolo rohových praporků fotbalového hřiště do cíle.

První povinný zkrácený okruh pro horské kolo

První povinný okruh pro běh

Running route 1751455 - powered by Runmap 

Druhý nepovinný nezkrácený okruh pro horské kolo

Bike route 1751430 - powered by Bikemap 

Druhý, nepovinný běh kolem fotbalového stadionu
Kategorie Masters (M1) - muži do 40 let (rok narození 2000 až 1981)
Oldies (M2) - muži nad 40 let (rok narození 1980 až 1971)
Rakváči (M3) - muži nad 50 let (rok narození 1970 až 1961)
Urnáči (M4) - muži nad 60 let (rok narození 1960 a starší)
Ženy (Z1) - ženy do 40 let (rok narození 2000 až 1981)
Dámy (Z2) - ženy nad 40 let (rok narození 1980 a starší)
Junioři (J) - muži do 20 let (rok narození 2001 a mladší)
Juniorky (ŽJ) - ženy do 20 let (rok narození 2001 a mladší)
Předpis Závod se koná za plného silničního provozu podle pravidel cyklistiky ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností. Protest je možné podat do 15 minut po dojezdu posledního závodníka s vkladem 300,- Kč. V případě zamítnutí se vklad nevrací.
Ostatní pravidla Účastníci jsou povinni závod absolvovat s nasazenou a řádně připevněnou cyklistickou přilbou. Porušení tohoto pravidla znamená automaticky diskvalifikaci z celého závodu.

Mimo občerstvovací stanice platí přísný zákaz odhazování odpadků.

Při neúmyslném porušení pravidel může pořadatel udělit časovou penalizaci.

V případě odstoupení ze závodu je toto závodník povinen nahlásit nejbližší kontrole nebo na tel. čísle 603 893 481.

Závod se jede za plného silničního provozu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a řídit se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Organizátoři mají pouze informativní charakter a nemohou omezovat silniční provoz.

Přihláškou k závodu se závodník zavazuje dodržovat pravidla fair play, chovat se čestně, sportovně a s ohledem ke svým soupeřům, okolí a přírodě.

Závodníci mladší 18-ti let doloží před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce.

Organizátor a všechny spolupracující osoby a osoby spojené s organizací nenesou vůči vlastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po závodě.

Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností.

V případě odstoupení ze závodu je toto závodník povinen nahlásit nejbližší kontrole nebo na tel. čísle (bude doplněno).

Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.

Fotografie, filmové materiály a rozhovory s účastníky mohou být použity pro potřeby pořadatele.

Účastníci souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely pořadatele.

Pořadatel se zavazuje zacházet s osobními údaji dle zákona.
Vyhlášení vyhlášení výsledků bude v místě startu a cíle, včetně občerstvení
Zdravotní zajištění Zdravotní služba Moravská Třebová

Komentáře

Roman 29.07.2020, 12:40

  1. Bude také sladké překvapení pro každého závodníka při občerstvení.
  2. Díky Obci Kunčina nás opět čeká zajímavá tombola.

Roman 06.08.2020, 18:56

Ad bod2) předchozího příspěvku.
Dárců cen do tomboly bylo mnohem víc, než jen Obec Kunčina. Všem děkuji a budu je jmenovat při losování tomboly.

Závodníci, trať je od středy vyznačena. Kdo trať znáte z předchozích ročníků, mám pro vás dúležité upozornění. Spodní část tzv. kanálku (od silnice dolů) je po letošních vydatných deštích velmi těžká, nebezpečná, obnažené kluzké kořeny apod. Opravu zvažte, jestli pro vás nebude lepší jet po silnici. Zde zase hrozí plný silniční provoz, velmi ostrá pravá zatáčka, nepřehledná levá zatáčka a potkávání soupeřů v protisměru v úseku cca 100 m. Časově jsou obě varianty totožné.

Tomáš Sedláček 09.08.2020, 07:04

Výsledky ve formátu xls jsou k dispozici ke stažení
Napsat nový příspěvek

Jméno: *

E-mail:

Text příspěvku: *
* - povinný údaj
Pozn.: Pokud budete přihlášeni ke svému účtu a napíšete příspěvek, budete mít možnost si jej později opravit.